Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
İŞBAŞI EĞİTİMİNDE EĞİTİCİLİK BECERİLERİ (B5)I. Seminerin Hedefi
 • Firma içinde düzenlenecek iş başı eğitimlerinde başarılı ve etkili sunuş yapma konusunda temel ilkeleri paylaşmak
 • Bir işbaşı eğitiminin tasarlanması, uygulanması, katılımcıların dikkatinin uyanık tutulması, katılımcıların becerilerinin aşamalarla geliştirilmesi ve öğrenme seviyelerinin ölçülmesi konularında gerekli teknik ve yöntemlerin öğrenilmesi
 • Örnek uygulamalar, sunuş alıştırmaları ve canlandırmalarla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek
 • Bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.
II. Seminerin Felsefesi

Kuruluşlar, bünyelerindeki yönetici ve çalışanların bilgi, deneyimleriyle bir birikim ve know-how oluştururlar. Kişilerde zaman içinde oluşan bu bilgi, kurumsal bilgi hazinesinin bir parçasıdır. Bu bilgi ve deneyimlerin aynı firma ve sektör içinde saklanması, bilgi havuzu oluşturulması esastır.

İş yaşamında biriken bu bilgi ve beceri birikimi saklanmamalı ve kişisel bir sınırda kalmamalıdır. Kurumsal olarak kazanılan bu bilgi ve deneyim, planlı ve metodlu bir çalışma sayesinde kuruluş içi eğitimlerle etkili olarak paylaşılabilir.

Diğer yandan, kurumsal değerlerin, bazı önemli projelerin, kritik değişim ve gelişim adımlarının kuruluş içinde sunum ve toplantılarla paylaşılması gerekir. Bazen olumlu ve iyi niyetli başlayan kapsamlı geliştirme projeleri bile firma içinde yeterli ölçüde etkili bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimleri yapılamadığı için aksayabilmektedir.

Katılımcıların konuyla ilgili mevcut bilgi ve beceri seviyesini bilmek ve ölçmek çok önemlidir. Çünkü, eğitim, ancak mevcut bilgi ve deneyimin üzerine yapılandığında etkili olabilir .

Bazı konularda bilgi ve becerilerin yetkin seviyeye erişmesi ve gelişmesi doğal olarak zaman alır. Bu nedenle, eğitimler katılımcının gelişimi açısından çeşitli evrelerden oluşturulmalıdır. Bir önceki adımda paylaşılan ve öğrenilen bilginin üzerine yeni dönemde verilen bilgiler, daha doğru, kalıcı ve etkili olarak sindirilebilir.

Bilgi ve deneyimimizi firma içindeki diğer insanlara bilinçli olarak iletebilmek için planlı ve bilinçli bir sürece yani eğitime dönüştürmemiz gerekir. Sunuşumuz belirli zamanlama, içerik, akıcılık, uygulama ve izleme, değerlendirme süreçlerini kapsamalıdır.

Bu amaçlar çerçevesinde firma içi eğiticiler, büyük ya da küçük gruplar karşısında bilgi iletmek veya sunum yapmak durumundadır. Ancak bu kişilerin pek azı etkileyici sunuş yapma konusunda doğal bir yeteneğe ya da beceriye sahiptir. Sunuş yapmanın inceliklerini çoğumuzun öğrenmesi gerekir. İyi bir sunucu olmanın % 10'u yeteneğe, % 90'ı ise çok çalışmaya ve etkili teknikleri bilmeye bağlıdır.

Bu seminerde firma içinde işbaşı eğitimi yaparak eğiticilik görevi üstlenecek olan katılımcılara etkili sunuş yapabilmek için gerekli ilkeler, özellikleri, aşamalar ve yöntemleri irdeliyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak, eğiticilik becerilerimizi geliştiriyoruz.

III. Programın İçeriği

 • İş başı eğitiminin önemi ve genel eğitim konuları
 • Kişilere göre değişen öğrenme biçimleri görsel, işitsel, kinestetik
 • Uygun öğrenme biçimine uygun işbaşı eğitim yöntemleri
 • İnsanın kolay öğrenme yöntemi odaklanmayı sağlama teknikleri
 • Bilgi ve beceri geliştirme kavramı
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Katılımcıların mevcut bilgi ve deneyim seviyesinin belirlenmesi
 • Eğitimin bölümlere ayrılması
 • Eğitim süresinin belirlenmesi ve modüler yapıya dönüştürülmesi
 • Vaka ve senaryo tasarımı ve uygulama
 • Çalıştay, grup çalışması, tartışma tasarlama ve uygulama
 • Uygun "brain teaser" seçimi
 • Örnek olay, anı ve canlandırma, rol play tasarımı ve uygulama
 • Katılımcılarla bir bütün olmak - eğlenerek ve uygulayarak eğitim
 • Eğitim ve sunumlarda kullanılacak araçlar
 • Katılımcıların bilgi ve beceri gelişiminin değerlendirilmesi ve ölçülmesi
 • Farklı katılımcı tipleri için özel çözümler
 • Sunuş sonrası etkililiği ölçme ve izleme

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle etkili sunuş bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Örnek sunuş uygulamaları ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Performansın izlenmesi ve değerlendirme sonrasında çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla yöntemlerin iyileştirilebileceği konusu paylaşılır.

 • Teorik bilgiler
 • Canlı ve gerçek öyküler ve anılar,
 • Alıntılar, özdeyişler,
 • Film ve video gösterimleri

uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcıların seminer sırasındaki performanslarına ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini ve bu konulardaki önerileri içeren her katılımcı için ayrı bir yazılı rapor iletilir.

Katılımcılara "Eğitime Katılım Sertifikası" verilir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır. VI. Katılımcılar Firma içi eğitici olarak görev üstlenen her seviyede yönetici ve personel, Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.