Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
KURUMSAL DEĞERLERİ YAYGINLAŞTIRMA (T3)I. Seminerin Hedefi

• Kuruluş’un vizyonunu, temel değerlerini, hedeflerini katılımcılarla paylaşmak

• Sektörel konular, müşteri odaklılık, rekabet, hizmet üstünlüğü ile fark yaratmak, katılım, takım çalışması ...vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak

• Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği sektör ne olursa olsun, kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; Vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren insanlar... Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha güçlü, daha umutlu, daha mutlu ve rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

Bu durumda kuruluşla ilgili bilgiler, hedefler, temel değerler tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır. Çalışanlardan öneriler, görüşler alınmalı ve değerlendirilmelidir. Bu çalışma bir yandan çalışanların motivasyonunu artırırken, diğer yandan alınan öneri ve görüşler de yapılacak iyileştirme çalışmaları için önemli bir girdi oluşturabilir.

Bu seminerin hedefi, kuruluşlarda çalışanlarla ortak anlayış ve yaklaşım oluşturmak üzere temel değerlerin ve kurum kültürü unsurlarının hep birlikte irdelenmesi, paylaşılması ve ortak bir ruh ve atmosfer yaratılmasıdır.

III. Programın İçeriği

- Kuruluş’un faaliyet alanı, temel süreçler ve sektörel özellikler

- Müşterimiz kimdir ? İç müşteri – dış müşteri

- Kuruluşun tarihi, kültürü, değerleri, önemli ilkeleri

- Kaliteli ürün ve hizmetin önemi

- Katılım ve Takım çalışmasının önemi

- Kuruluşa özgü temel bilgiler ve iyileştirme alanları, yürütülen projeler

- Öneri ve görüşler

IV. Eğitim Yöntemi

Seminer, kuruluş’un sektörü ve yapısına bağlı olarak en fazla 20 kişilik gruplar halinde, uygun ortamda, yarım günlük seri paylaşım seminerleri şeklinde düzenlenir. Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar,

• Özdeyişler, anılar,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Seminer süresince odaklanılacak temel konu, ihttiyaca bağlı olarak üç temel konu üzerine yapılandırılabilmektedir;

- İletişim,
- İş yaşamı ile ilgili profesyonel değerler
- Hizmet mükemmelliği ve müşteri bilinci

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

V. Süre

½ günlük bir program olarak tasarlanmıştır.
Firmanın gereksinimleri ve katılımcı profiline göre ½ günlük bölümler halinde paylaşımı hedeflenen diğer bilgilerle birlikte modüler bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir.

VI. Katılımcılar

Kuruluş içinde yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel
Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.