Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
ÜSTÜN DEĞERLERLE ÇALIŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ (T1)I. Seminerin Hedefi

• Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda etkili, üretken, yaratıcı, katılımcı ve takım çalışmasına yatkın profesyonel çalışanlar olma yolunda becerileri geliştirmek

• Kuruluş’un personeline profesyonel çalışma ilkelerini aktarmak

• Sektöre ve organizasyon yapısına bağlı olarak her görevin önemi, değeri ve yarattığı etkileri değerlendirmek

• Çalışanların çalışma alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını doğru ve olumlu yönde etkilemek

• Sektörel konular, planlı ve sistematik çalışma, müşteri odaklılık ve müşterilerle iletişim, kuruluş içinde iletişim, problem çözme, katılım, yaratıcılık, takım çalışması ...vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak

• Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği sektör ne olursa olsun, kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; Vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren insanlar... Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha güçlü, daha umutlu, daha mutlu ve rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

Bu durumda kuruluşta çalışanların profesyonel çalışma ilkeleriyle tanıştırılması ve bu yönde yönlendirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede ilgili bilgiler, hedefler, temel değerler tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır. Planlı ve sistematik çalışma, yöneticilerle etkili iletişim, müşterilerle iletişimin önemi, takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık, ..vb konularda uygulama odaklı yöntemler oluşturulmalıdır.

Bu seminerin hedefi, kuruluşlarda çalışanlarla ortak çalışma anlayışı ve yaklaşımı oluşturmak üzere temel çalışma ilkeleri ve temel değerleri yararlı ve etkili bir çalışan olma yönünde unsurlarla birlikte paylaşılması ve ortak bir ruh ve atmosfer yaratılmasıdır.

III. Programın İçeriği

- Profesyonellik nedir ?

- Profesyonel çalışma ilkeleri

- Planlı ve sistematik çalışma

- İletişimin önemi

- Yöneticilerle ve diğer çalışanlarla iletişim

- Müşterilerle iletişimin önemi

- Problem çözme ve yaratıcılık

- İş ahlakı ve iş disiplini

- Katılım ve Takım çalışmasının önemi

- Mevcut süreçleri iyileştirme

- Kuruluşa özgü temel bilgiler ve iyileştirme alanları, yürütülen projeler

- Öneri ve görüşler


IV. Eğitim Yöntemi

Seminer, kuruluş’un sektörü ve yapısına bağlı olarak en fazla 20 kişilik gruplar halinde, uygun ortamda, yarım günlük seri paylaşım seminerleri şeklinde düzenlenir. Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar,

• Özdeyişler, anılar,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

Mükemmel Hizmetin İncelikleri (M2) ile birlikte modüler tarzda bir eğitim tasarlanabilmektedir.

VI. Katılımcılar

Kuruluş içinde yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel
Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.