Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
YÖNETİCİ VE KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME (Y1)I. Seminerin Hedefi

- Yöneticilik, koçluk ve liderlik kavramlarının gelişimini, temel ilkelerini ve unsurlarını açıklamak

- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yöneticilik ve koçluk için önemli özellikleri ve unsurları paylaşmak

- Türkiye’de ve dünyadaki başarılı yöneticilik ve koçluk uygulamalarını örnekleyerek açıklamak

- Katılımcıları iş yaşamlarında durumsal olarak yöneticilik ve koçluk becerilerini uygulamaya almalarına hazırlamak

- Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yayın, referans ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Kurum ve kuruluşlar sürekli gelişim ve değişim içinde. Tıpkı bireyler gibi öncelikle var olmak, içinde bulunduğu koşullara uyum sağlamak, çevresiyle ilişkide bulunmak, zorluklarla boğuşmak ve sürekli gelişmek durumunda.

Günümüzde günlük yaşam ve iş yaşamı artan konfor ve olanaklarla birlikte gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Her şeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda bireyin başarılı olmak için yaşamını ve ilişkilerini etkili yönetmesi gerekiyor. Aynı şekilde kuruluşlardaki yöneticiler de gelişmeleri yakından izlemek, hızlı ve etkili kararlar almak ve doğru stratejileri belirlemek zorunda. Sonra da bu kararları diğer insanlara anlatmak, ikna etmek, paylaşmak, motive etmek ve gelişmeleri yakından izlemek gerekiyor. Bu saydıklarımız hiç de kolay işler değil elbette.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren insanlar. Değişen bu koşullarda yöneticilik kavramları ve yaklaşımları da değişmek durumunda. Klasik yönetim yaklaşımı artık bu çok değişkenli denklemi hızlı ve doğru olarak çözme konusunda yeterince başarılı olamıyor. Bu faktörleri etkili yönetmek için gerekli yönetim yaklaşımı, ilkeleri ve yöntemleri farklı bir anlayış ve yaklaşımla tanımlanıyor artık; Çağdaş Yöneticilik ve Koçluk.
Dolayısıyla klasik yöneticilik kuramları ve yaklaşımlarıyla insanları yönetmek yerine bugün onlara liderlik etmek gerekiyor.

Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. Son on beş yıl içinde kurumsal yapılarda meydana gelen değişiklikler yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerine yol açmıştır. Yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazanmıştır.

Bir orta veya üst düzey yöneticinin klasik yöneticilik rolü olarak yaptığı işin “planlama, organize etme, koordinasyon ve denetleme” olması beklenir.. Ancak günümüzde çoğu yöneticinin yaptıkları iş ve zamanlarını kullanma biçimi bu yaklaşımdan çok farklı bir içeriktedir.
Yöneticinin işi son derece karmaşık ve güçtür. Yöneticilerin büyük çoğunluğu başkalarına yetkilendirebilecek işlerin kıskacında, sürekli baskı altında yaşarlar. Doğal olarak da birçok işi yüzeysel olarak yapabilirler. Yöneticinin yaptığı işlerin, kısa kısa, bölük pörçük ve sözlü iletişime dayalı olduğu görülür.

Gerçekte, yöneticinin başkasına yetki olarak devredemeyeceği iki iş vardır : “Performans değerlendirme” ve “koçluk”.

Koçluk için de, performans kriterlerinin belirlenmiş olması gerekir. Sanıldığı ve yaygın olarak uygulandığı gibi koçluk, hataları düzeltmek değil, performansı sürekli olarak geliştirme çabasıdır. Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır.

Bu seminer, liderlik kavramını, liderlik özelliklerini, yoğun uygulama odaklı yapısıyla ilginç olaylar, örneklemeler ve benzetmelerle birlikte açıklıyor. Aynı zamanda klasik yaklaşımları ve bakış açısını değiştirmenin kaçınılmazlığını, kimi zaman bazı klasik yönetim alışkanlıklarını kırmak için kişinin kendisini yeniden yapılandırması gerektiğini paylaşmayı hedefliyor.


III. Programın İçeriği

• Yönetim ilkeleri ve yasaları

• Etkili Yöneticilikte dört unsur –Planlama, uygulama, koordine etme, denetleme

• Aslında liderlik nedir ? – Liderlik ve koçluk

• Etkili yöneticinin profili – Ben kimim ?

• Grup dinamiği, takım çalışması ve takımların yönetimi

• İletişim, sunum ve etkili ifade sanatı

• Koç nasıl olmalı ? – Koçluk için ön şartlar

• Nasıl karar almalı ? Kararı nasıl iletmeli ?

• İnsanları nasıl motive etmeli ?

• Çatışmadan çatışma çözme

• Değişimi nasıl yönetiriz? Alışkanlıkları nasıl değiştiririz ?


IV. Eğitim Yöntemi

Eğitimde çeşitli uygulamalar ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Özellikle etkili yöneticilik ve koçluk özelliklerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Koşulların her zaman durumsal olarak farklı özellikler gösterdiği, klişe ve hazır paket çözümler yerine koşullara göre değişebilen en uygun çözümlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği paylaşılır. Örnek uygulamalar ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Seminerdeki uygulamalar sırasında katılımcıların performanslarının izlenmesi sonrasında interaktif olarak gelişme alanları belirlenecek ve önerilir.

Firma içi yapılan seminer sonrasında talep edilmesi halinde “İzleme, Öneri Sunma ve Raporlama” hizmeti sunulur. Bu aşama, seminerden sonra katılımcılara ödevler iletilmesi, yüz yüze görüşmelerle sonuçların değerlendirilmesi, performans geliştirme önerilerinin sözlü ve yazılı olarak sunulmasını kapsar.


• Teorik bilgiler

• Gerçek başarı ve başarsızlık öyküleri,

• Alıntılar ve anılar, özdeyişler,

• Film ve video sunumları,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı - Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.