MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMUNDA ÇALIŞTAY SUNUMUMUZ : İLETİŞİMDE İKNA VE UZLAŞMA TEKNİKLERİ

Kalite Derneği tarafından İzmir'de gerçekleştirilen "16.Mükemmmelliği Arayış Sempozyumu"nda çalıştay sunumu gerçekleştirdik. Çalıştay konumuz yüksek seviyede ilgi topladı: "İletişimde İkna ve Uzlaşma Teknikleri"

Çalıştayı AKG Gazbeton, Tüpraş, DYO, İpragaz, Erbakır, Esbaş, Elba, Türk Tuborg, Kansai Altan, Özdilek firmalarından katılımcılarla gerçekleştirdik.

Yapılan araştırmalara göre çevremizdeki insanlarla yaşadığımız iletişim problemlerinin büyük bir bölümü, ikna etme ve uzlaşma becerilerimizin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle işler aksıyor, verimsizlik artıyor, hata yapılıyor, zaman ve emek harcanıyor, öfke, stres, dikkat dağınıklığı, kızgınlık duyguları da yıpratıcı etkiye neden oluyor.

Oysa, karşımızdakini ikna etme ve uzlaşma becerilerimizi yeterince kullanmış olsak, çok sayıda olumsuz iletişim çabasını engellemiş, erken çözümlemiş oluruz.

Çalıştay süresince uzlaşma yaklaşımını ve ikna etme tekniklerini ele aldık.

  • Temel iletişim akışı ve ikna çabası
  • İş yaşamında ve özel yaşamda ikna etme
  • İkna uygulamasının üç aşaması
  • İkna çabasında kişilik özellikleri ve davranış eğitiminin belirlenmesi
  • Empati uygulaması
  • On temel ikna tekniği – Örnekler ve uygulamalar
  • Çeşitli uygulamalar ve egzersizler

Çalıştayda, farklı durumlar, ortamlar ve farklı kişilik yapıları karşısında durumsal olarak ikna tekniklerini nasıl kullanabileceğimizi vaka ve grup çalışması yaparak değerlendirdik.