DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ YORİM’DE İLERİ SEVİYE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİNİ DIŞ DENETİMLERDE ÜSTÜN BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Endüstriyel cam üretimi konusunda faaliyet gösteren Cam Merkezi'nin Yorim fabrikalarında "İleri Seviye Kalite Yönetim Sistemi Projesi"ni başarıyla tamamladık.

Danışmanlık projesi kapsamında aşağıdaki adımları gerçekleştirdik;

Yalın üretim ilkeleri kapsamında mevcut yapının ve seviyenin değerlendirilmesi
Sistem ve süreçlerle ilgili temel fonksiyonların yeniden ilişkilendirilmesi ve modellenmesi
Temel sistem işleyiş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve tanımlanması
Temel bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimlerinin verilmesi
Yalın üretim ve ileri seviye KYS uygulamalarının denetlenmesi ve geliştirilmesi
BSH ve Miele denetimleri sistem şartlarına göre hazırlıkların yürütülmesi
Müşteri denetimleri sonrası geliştirme çalışmalarının planlanması ve izlenmesi

Yapılan geliştirme çalışmalarını pekiştirmek ve güçlendirmek için yönetim ekibinin bilgi ve yetkinliğini geliştirmek amacıyla aşağıdaki konularda seri eğitimler düzenledik.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
  • İç Denetim Eğitimi
  • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi
  • Personeli Bilinçlendirme ve Yaygınlaştırma Eğitimleri

Yapılan titiz, planlı, kapsamlı ve başarılı çalışmalar sonucunda Bosch BSH Ev Aletleri ve Miele Almanya tarafından gerçekleştirilen detaylı ve kapsamlı denetimlerden başarıyla geçtik. Bu başarılı sonuçlar sayesinde Yorim, BSH ve Miele tarafından “onaylı tedarikçi firması” olarak belirlenmesini sağladık.