TÜRK TELEKOM’DA “SÜREÇ KONTROLÜ – SÜREÇ DENETİMİ EĞİTİMLERİ” DÜZENLEDİK VE UYGULAMA DANIŞMANLIĞI YAPTIK

 

Türk Telekom’da başlattığımız “Süreç Kontrolü ve Süreç Denetimi Projesi” ile IT süreçlerinin  etkililik ve yeterlilik seviyesini düzenli aralıklarla denetlemek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek üzere “Süreç Kontrolü – Süreç Denetimleri” uygulamasına geçildi. Bu kapsamda ilk aşamada süreç analizi ve süreç kontrollerini gerçekleştirmek üzere “Süreç Kontrolcüsü” ekibi oluşturulması hedeflendi.

Türk Telekom bünyesinde “Süreç Kontrolcüsü Eğitimi”ni özgün bir içerik ve tasarımla oluşturduk. Düzenlediğimiz eğitimlerde katılımcılarla aşağıdaki konularda temel bilgiler paylaştık;

 • Sistem ve süreç kavramı ve süreç analizi
 • Süreç bileşenleri (Girdi, çıktı, kaynaklar, müşteri, tedarikçi, performans göstergeleri
 • Süreç denetiminin aşamaları (planlama, soru listesi hazırlama, açılış toplantısı, denetim uygulama, kapanış toplantısı, raporlama)
 • Etkili denetimin incelikleri

 

Eğitimlerden sonra IT kapsamında SDLC süreçlerinde süreç denetimleri uygulamasını başlattık. Uygulama danışmanlığı sürecinde aşağıdaki adımları gerçekleştirdik;

 • Süreç denetimleri planlandı.
 • Süreç Kontrolcülerin denetim hazırlıkları ve soru listeleri tamamlandı.
 • Üst yönetimin katılımıyla açılış toplantıları düzenlendi.
 • Süreç denetimleri gerçekleştirildi.
 • Bulgular değerlendirildi ve “Süreç Kontrolü Raporları” düzenlendi. 
 • Üst yönetimin katılımıyla kapanış toplantıları gerçekleştirildi.
 • Sertifika töreni ve geri bildirim toplantısı gerçekleştirildi.

Süreç kontrolleri sonucunda toplam 217 bulgu belirlendi ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.