YİRMİNCİ YILIMIZI KUTLUYORUZ

Polater Eğitim ve Danışmanlık 13 Mayıs 1999 tarihinde kuruldu. Yirmi yıldır yönetim danışmanlığı ve kurumsal – bireysel gelişim eğitimleri sunuyoruz. Bu kapsamda 88 danışmanlık projesi yürüttük, 738 eğitim projesi yönettik ve yaklaşık 17.000 katılımcıya eğitim sunduk.

Eğitim projelerimizde aşağıdaki temel adımları planlı ve sistemli şekilde uyguladık ;

  • Eğitim öncesi firmayı ve çalışma ortamını ziyaret ettik, eğitim ihtiyaçlarını kapsamlı olarak analiz ederek belirledik.
  • Yaptığımız incelemeler ve aldığımız bilgilerden yararlanarak “kuruluşa özgü eğitim tasarımı” yaptık, özgün vaka ve oyunlar tasarladık, önemli konuları daha keskin vurgulamak üzere araştırma yaptık.  
  • Eğitimlerimizde katılımcı uygulama ve deneyimle öğrenme” yöntemleri uyguladık. Katılımcı, aktif, paylaşımcı ve eğlenceli eğitim ortamları oluşturduk. Öğrenme seviyesini belirlemek üzere ölçme teknikleri uyguladık.
  • Eğitim sonrası paylaşılan bilgileri pekiştirmek üzere uygulama ödevleri verdik. Gelişmeleri izledik, yapılan çalışmaları inceledik, katılımcıların gelişim fırsatları konusunda geri bildirim verdik.

Danışmanlık projelerimizde aşağıdaki temel adımları planlı ve sistemli şekilde uyguladık ;

  • Kurumsal gelişim projelerinde destek verdiğimiz firmaların “stratejik yönetim becerileri”nin ve planlama, izleme, geliştirme araçlarını etkili olarak uygulanmasını  sağladık.
  • Organizasyon yapısı ve yönetici profilinin gelişmesini sağladık,“yönetici - iş yükü - süreç performansı" üçgeninin optimum seviyede dengelenmesini sağladık.
  • “Süreç yönetimi yaklaşımı”yla süreçlerin yeniden gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağladık.
  • Stratejik ve ölçülebilir kurumsal performans hedefleri”nin belirlenmesini ve ölçülmesini sağladık.
  • Stratejik faaliyet planları ve kurumsal hedeflerle ilgili sonuçlara yönelik belirli aralıklarla “gözden geçirme, analiz ve karar alma” tekniklerini uyguladık.
  • Danışmanlık süreçlerinde bütün çalışmalarımızı “ekip çalışması ortamında iş bölümü, sorumluluk paylaşımı ve planlı çalışma” ilkeleriyle katılım ve yaygınlaşma esaslı yürüttük.

Yirmi yıl boyunca hizmet sunduğumuz ve bize güvenen müşterilerimize, bizimle birlikte emek veren iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yirminci yılımızda sağladığımız güven ve başarının mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz.