TRAKYA DÖKÜM'DE "ETKİLİ YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ" DÜZENLEDİK.

Trakya Döküm bünyesinde bölüm yöneticilerinin katılımıyla "Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi" düzenledik.

Uygulama ve vaka ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim süresince etkili liderlik, koçluk ve yönetim, etkili iletişim için gerekli unsurları irdeledik. Gerekli yönetim becerilerini, günümüz yönetim dünyasının gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla ilişkilendirdik. (Yönetimin temel ilkeleri, planlama, hedef belirleme, zaman yönetimi, iletişim, davranış ve duygu yönetimi, koçluk özellikleri, problem çözme, karar alma, yetkilendirme, motivasyon, koordinasyon, takım çalışması vb.)

"Yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme" ilkesi uyarınca çeşitli vaka çalışmaları ve uygulamalar yaptık. Bu çalışmalarda katılımcılar çeşitli roller üstlendi. İletişim, problem çözme, karar alma, astlarla ilişkiler, takım çalışması ile ilgili konularda yöneticinin doğru tavır ve davranışları ele alındı.

Eğitim süresince ve sonunda katılımcılar gerekli bilgi ve becerileri üst seviyede geliştirdi.