UEDAŞ - ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÜNYESİNDE "ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ" DÜZENLEDİK.

UEDAŞ - Uludağ Elektrik Dağıtım bünyesinde Proje Ekibine yönelik olarak "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç Yönetimi Eğitimi" düzenledik.

Proje Ekibi, UEDAŞ faaliyetleri kapsamında ISO 9001 standardının 2015 revizyonu şartlarını en kısa zamanda etkili olarak uygulamaya almak üzere yoğun bir çalışma yürüttü. Bu hedefe bağlı olarak eğitim süresince standardın yeni şartlarını  kapsamlı olarak ele aldık, yorumladık ve değerlendirdik.   

 

Yeni standardın özellikle odaklandığı liderlik, stratejik planlama, müşteri memnuniyeti, bilgi yönetimi, risk yönetimi, iyileştirme faaliyetleri vb. konularını detaylı olarak yorumladık.

Düzenlediğimiz diğer eğitim konusu olarak "Süreç Yönetimi Eğitimi"nde süreç kavramı, süreç yönetiminin aşamaları, süreçlerin tanımlanması, süreç haritalarının oluşturulması, ölçme, analiz ve iyileştirme konularını ele aldık.

Ekip çalışmaları halinde UEDAŞ'taki mevcut süreçleri dikkate alarak uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. Her ekip gerçekleştirdiği çalışmaları sunumla paylaşarak uygulama sonuçlarını bütün ekiple paylaştı.