BOYUT PLASTİK'TE "KURUMSAL GELİŞİM ODAKLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI" PROJEMİZ BAŞLADI.

Boyut Plastik, mobilya sektörüne yönelik PVC kenar bantları sektöründe kaliteli ürünleriyle öncü bir firmadır. 2019 yılında başladığımız kurumsal gelişim odaklı yönetim danışmanlığı projemiz kapsamında ilk aşamada bütün süreçlerde planlı, sistematik ve disiplinli bir altyapı oluşturmayı hedefledik.  

Projemizi dört temel hedef alanı çerçevesinde yürüteceğiz;

  1. Kurumsal fırsatları ve riskleri değerlendirerek kurumsal stratejileri belirleyeceğiz.
  2. Bütün iş süreçlerini ISO 9001 standardının şartlarını dikkate alarak planlama, uygulama, ölçme ve iyileştirme çevrimiyle, risk ve verimlilik yaklaşımıyla gözden geçireceğiz, gerekli iyileştirme konularını belirleyeceğiz ve uygulamaya alacağız.
  3. Kurumsal yapıyı geliştirerek etkili, sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye açık, teknoloji destekli, dinamik yapıda olmasını sağlayacağız.
  4. Projenin her adımında bütün ekibin deneyimini, bilgi, görüş ve önerilerini paylaşarak ve aktif katılım sağlayarak «takım çalışması, aidiyet ve ekip ruhu»nu güçlendireceğiz.

Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda 2020 yılı başında belgelendirme denetimi sonucunda ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini almaya hak kazanmayı hedefliyoruz.