KAPI SİSTEMLERİ BÜNYESİNDE "KURUMSAL GELİŞİM ODAKLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI" PROJEMİZ DEVAM EDİYOR.

Endüstriyel kapı sektörünün öncü firmalarından Kapı Sistemleri bünyesinde yürütmekte olduğumuz kurumsal gelişim odaklı yönetim danışmanlığı projemiz devam ediyor. Projemiz kapsamında  ilk aşamada yönetsel alanlarda sistem ve süreç yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi altyapısını güçlendirdik.

Projemizi dört temel hedef alanı çerçevesinde yürüttük;

  1. Fırsatları ve riskleri değerlendirerek kurumsal stratejileri gözden geçirdik ve geliştirdik.
  2. Bütün iş süreçlerini ISO 9001 standardının şartlarını dikkate alarak planlama, uygulama, ölçme ve iyileştirme çevrimiyle, risk ve verimlilik yaklaşımıyla gözden geçirdik, gerekli iyileştirme konularını belirledik ve uygulamaya aldık.
  3. Geliştirdiğimiz kurumsal yapının etkili, sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye açık, teknoloji destekli, dinamik yapıda olmasını sağladık.
  4. Projenin her adımında bütün ekibin deneyimi, bilgi, görüş ve önerilerini paylaşarak ve aktif katılım sağlayarak «takım çalışması, aidiyet ve ekip ruhu»nu güçlendirdik.

Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde TUV Nord denetçileri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini almaya hak kazandık.

Bu aşamadan sonra yönetim danışmanlığı projemiz kapsamında geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımızı aşağıdaki başlıklarda yürütmeye odaklandık.  

  1. Mevcut süreçlerin tamamında iyileştirme ve mükemmelleştirme çalışmaları yürütmek
  2. Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan yeni fabrika bünyesinde "Yalın Üretim ve Kaizen" ilkelerini uygulamaya almak
  3. Müşteri ilişkileri, satış ve ihracat süreçlerini ve performansını geliştirmek
  4. Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati sürekliliği ve müşteri şikayetlerinin etkili yönetimini geliştirmek
  5. Problemlerin kök nedenlerini belirleyerek sistematik, etkili ve kalıcı olarak çözümlemek