SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNİN ÖNCÜ KURULUŞU STM‘DE "STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ" DÜZENLEDİK.

STM, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri sunan bir savunma teknolojileri kuruluşudur.

Stratejik Planlama Proje ekibinde yer alan ve farklı birimlerden katılımcılara yönelik olarak "Hedeflerle Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitimi" düzenledik.

Eğitim süresince STM bünyesinde kurumsal stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması yönünde bilgi, yöntem, teknik ve uygulamaları paylaştık. Eğitim, teknik ve uygulama ağırlıklı ve paylaşımcı bir atmosferde gerçekleşti.   Eğitimde ele aldığımız ana konular;

  1. Hedeflerle yönetimin temel ilkeleri
  2. Kurumsal Strateji ve taktiklerin belirlenmesi - Kurumsal risk analizi teknikleri
  3. Stratejik Planlama, gözden geçirme ve revizyonu
  4. Performans göstergeleri ve hedeflerin belirlenmesi
  5. Yönetsel süreçler; Performansın izlenmesi, gözden geçirilmesi, raporlanması ve geliştirilmesi
  6. Strateijk düşünme, karar alma ve önceliklendirme
  7. Strateji ve hedeflerin yaygınlaştırılması