ENERJİSA'DA ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİK.

Enerjisa bünyesinde Proje Ekibine yönelik olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi düzenledik.

Enerjisa, ISO 9001 standardının 2015 revizyonu şartlarını en kısa zamanda etkili olarak uygulamaya almak üzere yoğun bir çalışma yürüttü. Bu hedefe bağlı olarak standardın getirdiği yeni şartlar hakkında kapsamlı olarak bilgi paylaşmak üzere farklı birimlerden yöneticilerin katıldığı, Enerjisa süreçlerini dikkate alarak özel olarak tasarladığımız bir eğitim düzenledik.    

Yeni standardın özellikle odaklandığı liderlik, stratejik planlama, müşteri memnuniyeti, bilgi yönetimi, risk yönetimi, iyileştirme faaliyetleri...vb. konularını detaylı olarak paylaştık, yorumladık ve değerlendirdik.