BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK PROJESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞTAYLARDA EĞİTİM DÜZENLEDİK

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) ortak programı kapsamında Türkiye'deki mülteci üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çalıştaylarda eğitici olarak görev üstlendik.

UNHCR, 2. Dünya Savaşı sonrasında evlerini kaybetmiş ve yaşamsal zorluk yaşayan milyonlarca savaş mağduruna yardım etmek amacıyla 1950 yılında kuruldu. Bu kuruluş halen yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, dünya genelinde mültecileri korumaya ve onlara yardım etmeye devam etmektedir.

Çalıştaylarda, iş yaşamında ve profesyonel yaşamda etkili ve başarılı olmak için aşağıdaki önemli becerileri ele aldık.

  • Liderlik
  • Problem Çözme
  • İnovasyon
  • Girişimcilik

Aynı zamanda «Sorumlu, Olumlu ve Yetkin» bir profesyonel bütünlük sağlamak için gerekli unsurları değerlendirdik. Çeşitli örnek uygulamalar ve egzersizlerle canlı, dinamik, interaktif bir paylaşım ortamı oluşturduk.

Çalıştay ve eğitimin ana hedefi, Türkiye'de yaşayan ve üniversitede okuyan öğrencilerin mevcut koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, eğitim ve iş girişimi performansını geliştirmek üzere desteklemektir. Bu sayede öğrencilerin toplum içinde umutlu, kararlı bir motivasyonla başarılı ve mutlu bir geleceği oluşturmaları hedeflenmektedir.

İstanbul, Ankara ve Gaziantep'de düzenlenen eğitimlerde iş dünyasında profesyonellik, liderlik, problem çözme becerileri, yaratıcılık, girişimcilik konularına değindik. Katılımcıların bu konularda farkındalıklarını artırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere farklı temalarlar canlandırmalar ve uygulamalar gerçekleştirdik.