EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ BÜNYESİNDE “YÖNETİCİ KOÇLUĞU” VE PROFESYONEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ PROJESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

“Eurotec Mühendislik” Plastikleri bünyesinde profesyonel çalışma becerilerini geliştirme hedefiyle üç ayrı projeyi birlikte yürüttük.

Öncelikle iki yıllık “Stratejik Faaliyet Planı”nı oluşturmak üzere SWOT Analizi” gerçekleştirdik. Bütün yöneticilerin aktif katılımıyla gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmasında fırsat ve tehditlere odaklanarak önceliklendirilmiş alanları, stratejileri ve faaliyetleri belirledik.

Daha sonra bütün yönetici ekibe yönelik aşağıdaki konularda temel kişisel gelişim eğitimlerini sunduk.

  • Yönetim becerileri eğitimi
  • Etkili iletişim eğitimi
  • Zaman yönetimi eğitimi
  • Stres yönetimi eğitimi
  • Ekip çalışması eğitimi 
  • Verimli çalışma teknikleri

Bu eğitimlerle paralel olarak yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini kurumsal hedeflere paralel olarak yeniden yapılandırmak ve bireysel hedeflerini belirleme ve planlama konusunda “yönetici koçluğu” hizmeti sunduk.

Zaman yayılan sunumlar ve koçluk görüşmeleri sayesinde her yöneticinin becerilerini geliştirme ve bilgileri uygulama alma döneminde yaşanan zorlukları ve engelleri aşma konusunda birebir görüşmelerle destek verdik.