HEPER GROUP BÜNYESİNDE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİMİZLE “MÜKEMMELLİK VE VERİMLİLİK PROJESİ” BAŞLADI.

Heper Group bünyesinde eğitim ve danışmanlık desteğimizle “Mükemmellik ve Verimlilik Projesi”ni başlattık.   

1994'te Ankara'da Moonlight Aydınlatma marka adıyla kurulan Heper Group, teknik aydınlatma konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarındandır. Dizayn ve teknolojisinin getirdiği kullanışlılık ile Moonlight ürün yelpazesi yaşamsal ve kentsel alanlar için en uygun çözümleri sunuyor. İhtiyaç duyulan her alanda en uygun aydınlatma sistemlerini önererek daha güzel bir ortam yaratılmasına katkıda bulunuyor. Dünya çapında 48'den fazla ülkede satılan ürün gruplarıyla, teknik dış aydınlatma konusunda Moonlight ismiyle güven veren bir imaja sahip.

Projemizi dört temel hedef alanı çerçevesinde yürütüyoruz;

  1. Kurumsal fırsatları ve riskleri değerlendirerek stratejileri gözden geçirerek geliştireceğiz.
  2. Bütün iş süreçlerini ISO 9001:2015 standardının şartlarını dikkate alarak planlama, uygulama, ölçme ve iyileştirme çevrimiyle, risk ve verimlilik yaklaşımıyla gözden geçireceğiz, gerekli iyileştirme konularını belirleyeceğiz ve uygulamaya alacağız.
  3. Geliştirdiğimiz kurumsal yapının etkili, sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye açık, teknoloji destekli, dinamik yapıda olmasını sağlayacağız.
  4. Projenin her adımında bütün ekibin deneyimini, bilgi, görüş ve önerilerini paylaşarak ve aktif katılım sağlayarak «takım çalışması, aidiyet ve ekip ruhu»nu güçlendireceğiz.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda temel ve stratejik faaliyetleri planlayarak uygulamaya alıyoruz;

  • Müşteri İlişkileri ve satış süreçlerini yeniden tanımlayarak geliştiriyoruz.
  • Organizasyon yapısı, görev ve rol dağılımını geliştiriyoruz.
  • Yetkinlikleri geliştirmek üzere bilgi ve beceri geliştirme eğitimleri düzenliyoruz.
  • Müşteri memnuniyetinin gelişimi için gerekli geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz.
  • Tanıtım ve tanınırlık seviyesini geliştiriyoruz.
  • Performans ölçme, izleme ve geliştirme adımlarını uyguluyoruz.