WEBER SAİNT GOBAİN’DE “SÜREÇLERDE RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ” DÜZENLEDİK

Eğitim İş Ortağımız LR organizasyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Hemşehri İlişkilerinde ve Hemşehri Şikayetleri Çözümünde Etkili İletişim” eğitimleri düzenledik.

Kurumsal risklerin belirlenmesi için uygulanan risk analizi tekniklerinde, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda aşağıdaki soruları sorarak, risklerin belirlenmesi ve oluşabilecek problemlerin ortaya çıkarılmasını sağlar.

ISO 9001:2015 standardı, kurumsal risk yönetimiyle strateji geliştirilmesi ve risk yaklaşımıyla risk analizi yapılmasına yönelik şartlar ileri sürüyor.

Weber Saint Gobain bünyesinde düzenlediğimiz eğitimlerde, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi ilkeleri çerçevesinde risk yönetimi ve risk analizi konularında aşağıdaki gündeme göre bilgi ve teknikleri uygulamalı örneklerle paylaştık.

  • Risk yaklaşımı
  • Risk yönetiminin aşamaları
  • Risk analizi
  • Risk yönetimi planı

 

Dolayısıyla, eğitim süresince risk yönetimi’ni Weber’de sistematik yönetim faaliyetleri bütünü olarak değerlendirdik.

Weber’in yaşam yolculuğunda kurumsal ve süreçler bazında olası olumsuzluk, hata ve sorunların ve bunların etkilerinin değerlendirilmesi, olası olumsuzlukların oluşumunu engelleyecek veya azaltacak faaliyetlerin belirlenmesi, sürecin kayıt altına alınması  faaliyetlerini ele aldık.