AKKÖK HOLDİNG’İN GÜÇLÜ KİMYASAL MADDE ÜRETİCİSİ AKKİM’DE “KALİTE GÜVENCE SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRME PROJEMİZ” BAŞLADI.

Akkök Holding’in güçlü kimyasal madde üreticisi Akkim’de Kalite Güvence süreçlerini gözden geçirme ve iyileştirme hedefiyle sunduğumuz danışmanlık projemiz başladı.

Kalite Güvence odaklı faaliyetlerin, kurumsal hedefler ve operasyonel mükemmellik hedefleri yönünde yeniden etkili ve akılcı şekilde yapılandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda KG süreçlerine bağlı organizasyon yapısını ve organizasyonel ilişkileri yalın ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde geliştirmeye odaklanıyoruz.

Bu proje kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştireceğiz,

  • Kalite Güvence organizasyonunu tasarlarken öncelikle «Kurumsal strateji ve hedefler»den gelen yönlendirmeyi dikkate alacağız.
  • Bu strateji ve hedefleri destekleyen «KG süreçlerini»i tanımlayacağız ve geliştireceğiz.
  • KG süreç akışlarını etkili, verimli, yalın, sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye açık, uygun esneklik özelliklerine sahip olacak şekilde tanımlayacağız. (Süreç adımı, görev ve sorumluluklar, doküman kullanımı, süreç girdi ve çıktıları, kontrol ve onay adımları…vb.)
  • KG kapsamında iş süreçleri ve sistem yapısındaki mikro ve makro iyileştirme fırsatlarını belirleyeceğiz, önereceğiz ve aktif tanımlama desteği vereceğiz. 
  • KG Süreçlerinin ilişkide ve etkileşimde olduğu diğer süreçlerle bağlantılı noktalarında bilgi akışı ve paylaşımı, onay aşamaları, görev, yetki dağılımı, teknik kriterler..vb. tanımlayacağız.