İNANIYORUZ Kİ...

 • İnanıyoruz ki... Beceri geliştirme odaklı öğrenme pasif değil, aktif ve yavaş yavaş pekişen bir faaliyettir.
  Beceri gelişimi ve değişim, önce teorik bilgiler ve kavramlarla tanışmayı, sonra da aktif katılımla uygulama ve deneyimleme sırasında öğrenmenin pekiştiği bir ortamda gerçekleşir.
  Bu nedenle eğitimlerimizde “deneysel öğrenme” temeline dayanan bu döngüyü ustaca ve titizlikle gerçekleştirmeye odaklanırız.

 • İnanıyoruz ki... Duyularımızı bir olayın içine ne kadar çok katarsak, öğrenme o ölçüde canlı ve uzun ömürlü olacaktır.
  Bu nedenle, eğitimlerimizi duyuların tümüne hitap eden, fiziksel hareketlilikle zihinsel süreçlerin hızlanmasını sağlayacak şekilde modüler bir yapı olarak tasarlarız.

 • İnanıyoruz ki... Öğrenmeye odaklı kişisel ve profesyonel gelişme sayesinde kurumsal gelişim ve değişim sağlanır. Öğrenme ve değişim, mevcut bilgi, alışkanlık ve deneyimlerle yüzleşmeyi ve sorgulamayı gerektirir.
  Öğrenme ve değişim, mevcut bilgi, yargı ve alışkanlıklardan oluşan “konfor alanı”nın dışına çıkmayı gerektirir.
  Bu nedenle, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerimizde katılımcıları “konfor alanı” dışına çıkararak “sorgulama, yüzleşme ve analiz”e cesaretlendiriyoruz ve yönlendiriyoruz.

 • İnanıyoruz ki... Öğrenme, “eğlenceli, istek ve heyecan” uyandıran ve “keşfetme fırsatları” sunan bir ortamda oluşur.
  Bu nedenle, eğitimlerimizde katılımcılar, eğitim konusuna ve kuruluşun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olan oyun, vaka ve uygulama çalışmalarına katılır.
  Bu çalışmalar, odaklanma, ekip çalışması, çözümleme, yardımlaşma ve teknik kullanımı gerektirir. Aynı zamanda zaman yönetimi ve diğer ekiplerle yarış ve rekabet içinde eğlenceli, heyecanlı bir ortam oluştururuz.


ÖĞRENME MODELİMİZ
EĞİTİM İŞ AKIŞI
EĞİTİMLERİMİZE ÖVGÜLER