Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
YARATICI VE DEĞER ODAKLI SATIŞ TEKNİKLERİ (M3)


I. Seminerin Hedefi

 • Satış sorumluları ve yöneticilerinin mesleki bakış açılarını ve iletişim becerilerini zenginleştirmek
 • Özel beceri gerektiren mesleklerine yeni ve zengin bir açıdan bakmalarını ve satıcılık mesleğini yeniden keşfetmelerini sağlamak
 • Satış süreçlerinde farklı müşteri yaklaşım, talep ve eğilimlerine bağlı uygun satış davranışlarını paylaşmak
 • Ürün - Müşteri ve Satış Sorumlusu arasındaki üçgeni satışa dönüştürecek taktik ve teknikleri paylaşmak

II. Seminerin Felsefesi

Satış, başarısını küçük ayrıntılar sayesinde gerçekleştirir. Her başarısızlık doğru yaklaşım ve yöntemler geliştirildiğinde daha sonra büyük başarıların oluşmasını sağlar.

Geleneksel ve alışagelmiş satış anlayışı ve satıcı davranışları artık günümüzün karmaşık müşteri ilişkileri dünyasında geçerliliğini yitirdi. Artık satış elemanı, çok sayıda değişkenin etkisi altında. Farklı karakter, beklenti ve yaklaşımda olan müşteriler, birbirinden farklı özelliklerde ürünler, rakip ürünlerin farklı özellikleri, gelişen teknoloji vb. Artık satıcının bu alışkanlıkları ve inanışları sorgulayarak, satıcının yaratıcılığını devreye sokacağı yeni bir satış davranışı oluşturmak gereklidir.

Yaşamımız boyunca hepimiz bir şekilde en azından bir kez satıcı rolünü oynamışızdır. İnsanoğlu yaşadığı süre içinde değerli bulduğu her şeyi değiş-tokuş yaparak satış yaptı, bir şeyler imal etti, ihtiyaç duyduğu başka şeyler satın aldı. Satın alma ve satış birbirinin kardeşi iki kavram olarak yaşamımız boyunca bizimle birlikte yürüyen iki süreç oldu.İnsanın ihtiyaçlarının sürekliliği ve sonsuzluğu, satış olgusunun daima güncel ve dikkat çekici olmasını sağladı.

Satış eylemi, temelde bir iletişim sürecidir. İletişimin kurulması satış eyleminin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu doğrultuda satış, ticari bir değiş-tokuş olmanın ötesinde oldukça sosyal bir eylemdir. Bu nedenle satış uzmanlarının iletişim becerilerini bu yönde geliştirmeleri satış sürecinin gelişmesini ve sürekliliğini sağlar.

Yaratıcı Satış Teknikleri semineri, müşteri ilişkileri olgusunu bilgi, beceri, tutum ve davranışlar düzeyinde tüm ayrıntılarıyla aktaran bir programdır. Satış temsilcisinin yetkinliklerinden başlayarak, satışta ihtiyaç/özellik/yarar üçgeni, satın alma nedenleri, satışta hizmet, müşteri itiraz ve şikayetleriyle başa çıkma, yeni müşteri kazanma teknikleri ele alınmaktadır.

Bu seminerde, satış elemanlarının mesleki bakış açılarını ve iletişim becerilerini zenginleştirmeyi ve satış becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Katılımcıların çok özel beceri gerektiren mesleklerine yeni ve zengin bir açıdan bakmalarını ve satıcılık mesleğini yeniden keşfetmelerini sağlıyoruz.

Ayrıca satış görüşmelerinde planlama ve gerçekleştirme, iletişim teknikleri, "karşılıklı kazanma" ilişkisine dayalı satış görüşmesi, etkili görüşme teknikleri aktarılmaktadır.

III. Programın İçeriği

 • Satış kavramı, satış biçimleri, satış stilleri ve aşamaları
 • Karşılama ve ilişki kurma
 • Satışın sonucu
 • İletişim kavramı, öğeleri, değişkenlikleri,
 • Müşteri ile etkili iletişimin incelikleri
 • Telefonda iletişim- yazılı iletişim
 • Profesyonel satışta bir davranış biçimi olarak fark yaratabilmek
 • Satış stresi nedir, Nasıl olumlu enerjiye dönüştürülür
 • Satışa yönelik davranışların yönetimi
 • Tepki değil, olumlu yanıt yaklaşımı - Karşılıklı kazanma
 • Çatışmalardan fayda sağlama
 • Satışa yönelik yaratıcı davranış
 • Kusursuz satış için davranış geliştirme
 • İhtiyaçların araştırılması, dinleme ve gözlem,
 • İtirazlara cevap verme

IV. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Klasik satış yaklaşımlarının ötesinde "değer odaklı", fark yaratan ve müşteri sadakati sağlayan" yaratıcı satış teknikleri üzerinde durulur. Firmaya ve sektöre uygun olarak tasarlanan örnekler ve vakalar grup çalışmalarıyla çözümlenir. Bu sayede firmaya özgü teknikler ve yaklaşımlar geliştirilir.

 • Teorik bilgiler
 • Canlı ve gerçek öyküler,
 • Alıntılar, özdeyişler, anılar,
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler' uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcılara "Eğitime Katılım Sertifikası" verilir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Satış görevi üstlenen her düzeyde yönetici, müşteri ile yüz yüze iletişimde bulunan her düzeyde satış elemanları

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.