Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ (İY3)


I. Seminerin Hedefi
 • Süreç yönetimi tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek
 • Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Süreç, girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sırasındaki işlemler bütünüdür. Üretim veya hizmet sektöründe ana ve destek süreçler birbirleriyle etkileşim halinde müşteriye sunulan ürün veya hizmeti oluştururlar.

Günümüzde gittikçe zorlu hale gelen rekabet ve değişim ortamında mevcut süreçleri doğru çerçevede tanımlamak ve sürekli geliştirmek büyük önem taşıyor.

Mevcut yapıları klasik fonksiyonel iş akışları ve sorumluluk sınırlamalarından kurtararak daha katılımcı ve sürecin kendisine odaklanacak şekilde tanımlamak gerekli. Bu sayede daha esnek, hızlı, müşteri ve sonuç odaklı olunabiliyor.

Bu durumda tanımlanan süreçleri bu "süreç odaklı" gözle yeniden gözden geçirmek, sadeleştirmek, sorumlulukları yeniden tanımlamak ve süreç odaklı olarak yeniden yapılanmak gerekli. Süreçler bu gözle gözden geçirilirken ve iş yapma yöntemleri ilgili kişilerin katılımıyla masaya yatırılıp sorgulanıyor. Bu sayede,

 • Verimlilik ve performans artıran
 • Maliyet düşüren
 • Ürün ve hizmet kalitesini ve müşteri tatminini artıran geliştirme ve iyileştirme fırsatları belirlenebiliyor.

Belki de "Süreç iyileştirme" çalışmalarının önemli katkılardan biri de "Takım Çalışması", "Yaratıcılık", ve "Katılım" alanlarını doğal bir atmosferde geliştirmesidir.

Bu seminerin hedefi, süreç analiz ve geliştirme çalışmalarını bir yönetim aracı olarak kullanmak iç denetimle ilgili kavramları ve gerekleri katılımcılara iletmek, planlama aşamasından izleme katı kurallar olarak benimsetmek değil, geniş bir çerçevede tartışarak doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

III. Programın İçeriği

 • Süreç tanımı
 • Süreç bileşenleri
 • Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim
 • Süreçlerin belirlenmesi
 • Girdi, çıktı, kaynaklar
 • Süreç haritası
 • Süreç mimarisi ve Süreç analizi
 • Süreç performans göstergeleri
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Ölçme kavramı
 • Kritik süreç parametreleri ve ölçütleri
 • Süreç analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 • Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenecektir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenecektir. Özellikle örnek bir vaka çözümlenerek aşağıdaki uygulamalar yapılacak ve ilgili tekniklerin kullanımı pekiştirilecektir;

 • Süreç tanımlarının yapılması
 • Süreç haritalarının çıkarılması ve temel süreçlerin tanımlanması
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Süreç iyileştirme adımlarının uygulanması

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Üst yöneticiler, Süreç İyileştirme ekipleri, Bölüm yöneticileri, Kalite Güvence ve Kalite Yönetimi Bölümü yöneticileri ve personeli, Doküman sorumluları, Kalite Yönetim Sistemi kurma konusunda görev üstlenmiş yönetici ve personel, İç denetçi adayları, Kalite yönetim sistemi konusunda bilgi yaygınlaşması hedefleyen firmalarda bütün personel

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.