Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
5S - İŞLETMEDE TERTİP VE DÜZEN GELİŞTİRME (İY2)


I. Seminerin Hedefi
 • İşletmede tertip ve düzen geliştirme - 5S tekniklerinin etkili kullanımıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek
 • Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamaktır.
II. Seminerin Felsefesi

Japonya'da "S" ile başlayan 5 kelimenin bir araya gelmesi ile ifade edilen ve kuruluşların çalışma sahalarındaki düzen, temizlik ve disiplini sağlayarak, verimlilik artışı yaratan, ofis düzenlerini, yerleşim yapısını, tezgah duruşlarını ve iş kazalarını azaltan çok etkili bir tekniktir.

İşyerlerinde çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan bu tekniğin hedefi, yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak, bu şartları sürekli kılmaktır.

5S Sistemi, her işletme için geçerli olan temel prensipleri içerir. En temel iyileştirme aracıdır ve yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak bilinmektedir. 5S'in adımları şunlardır:

Seiri: Gereksiz, kullanılmayan malzeme/eşya/alet vb. şeylerin ayıklanması
Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
Seiso: 5S alanının temizlenmesi
Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları

5S'in yararları şöyle özetlenebilir;

 • İsraf görünür hale gelir ve eliminasyonu kolaylaşır
 • Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolunuz artar
 • İşletme içinde morali yükseltir, takım çalışmasını teşvik eder, çünkü herkes katılabilir.
 • Çok geniş bir alanı etkiler.
 • Ayar - SetUp süreleri kısalacaktır
 • Kalite değerleri yükselecek, harcamalar azalacaktır
 • Çalışma güvenliği kesin olarak artacaktır
 • Birim zamana düşen üretim ve katma değer artacaktır

Bu seminerin hedefi, işletme ortamında verimlilik artırma ve düzen sağlama amaçlı teknikleri katılımcılara iletmek, kuruluşa ve sektöre özgü çalışmalarla ve yerinde örneklerle uygulayarak öğrenme ve gelişme sağlamaktır

III. Programın İçeriği

 • 5 S Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetiminde 5S'in Yeri
 • 5 S Ne Demektir ?
 • Temiz ve Düzenli Çalışmanın Avantajları
 • Sınıflandırma (Ayıklama) ile İlgili Kontrol Listesi
 • 1-S Sınıflandırma (Ayıklama)
 • 2-S Düzenleme (Yerleştirme )
 • Düzenlemede Üç Anahtar ve düzenleme ile İlgili Kontrol Listesi
 • Depolama Alanları
 • Alet, Takım ve Bağlama Tertibatları, kesici Takımlar
 • Ölçme Aletleri
 • Yağlar
 • Güvenlik
 • 3-S Temizlik
 • Temizlik ile İlgili Kontrol Listesi
 • 4-S Standartlaştırma
 • 5-S Disiplin
 • 5-S'in Uygulanmasıyla Elde Edilecek Olumlu Sonuçlar
 • 5-S Kontrol Listesi
 • Ayırma Çizgileri ve Temizlik Nöbet Çizelgesi
IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenecektir.

İşletme ortamında video çekimler, canlı olarak yerinde yapılan grup çalışmaları, gelişmelerin izlenmesi ve mini-proje çalışması yapılarak bilgilerin yerinde öğrenilmesi sağlanır.

V. Süre

1 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her seviyede ve görevden yönetici ve personel. Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.