Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
KURUMSAL GÖRGÜ VE DAVRANIŞ KURALLARI (T4)I. Seminerin Hedefi

• Kuruluş’un kurumsal kültür unsurunu ön plana çıkarmak ve kültür unsurlarını paylaşmak ve kurumsal farkındalığı artırmak

• Kurum olarak yaygınlaşması ve zenginleşmesi önemli görgü kurallarını iletmek

• Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Kültür en genel anlamıyla bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. Kültür konusunda yapılmış çok sayıda tanımdan yola çıkarak bir sentez oluşturduğumuzda, biz kültürü, algı ve inançlardan oluşan toplumsal değerlerin uzantısındaki yaşama kalıpları ile bu yaşama kalıplarının ifadesi olan sanat ve felsefe şeklinde nitelendiriyoruz.

Kültür içinde doğrudan gözlenebilen sözel ve sözel olmayan davranışlar dış kültürü, inançlar, davranış kuralları, ortak yaşam biçimi ve dünya görüşleri ise iç kültürü oluşturmaktadır. Öte yandan farklı toplulukların kültürleri arasındaki alışverişler ise insanlığın ortak malı olan evrensel kültürü oluşturur.

Günümüz iş hayatında “kurumsal farkındalık” yetkinliğinin özel bir önemi bulunmaktadır. Çalıştığı kurumun temel değerleri ve normlarını kavrayamayan, kurumun iç dinamiklerini bilmeyen, güç ilişkilerinden haberdar olmayan bir kişinin başarılı olabilmesi zordur. Kurumunun iş yaptığı ve ilişkili olduğu dış kurumların kültürünü tanımayan çalışanların da kurum adına başarılı iş sonuçları alması aynı derecede olanaksız.

Başarı yönelimi insanları iş hayatında harekete geçiren ve yönlendiren en güçlü etkenlerin başında gelmektedir. “İnisiyatif kullanmak, proaktif olmak, araştırıcı olmak ve bilgi toplamak, kalite ve düzene özen göstermek, yaratıcılık” özellikleri gibi “kurumsal farkındalık” da başarı yöneliminin bileşenlerinden biridir.

Kuruluşlarda çalışan insanlar olarak, ortak alanları birlikte temiz, hijyenik ve estetik olarak kullanmak zorundayız, mail veya telefonla en etkili ve hızlı şekilde kurmalıyız, toplantıları karar alınan ve etkili iletişim araçlarına dönüştürmeliyiz, giyim-kuşam, selamlaşma, kutlama, çay-kahve-yemek, vb alışkanlığa dönüşmüş uygulamaları gözden geçirerek geliştirmeliyiz.

Bu seminerin amacı, iş yaşamının karşılıklı saygı, anlayış, ilgi ve iletişim odaklı davranış uygulamalarını ve yaklaşımlarını geliştirmek, modern çağın değişen görgü kurallarını paylaşmak, kuruma özgü olarak zaman içinde hatalı ve eksik olarak gelişmiş bazı davranış kalıpları ve anlayışlarını değiştirmek ve geliştirmektir.

Bu seminer öncesi ilgili kuruluşa bir ziyaret yaparak mevcut kurumsal değerler ve kültür hakkında bilgi alıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra semineri kurumsal farkındalığı artırmak ve kurumsal değerleri güçlendirmek amacıyla tasarlayarak sunuyoruz.

III. Programın İçeriği

- Değişim yasası - İş yaşamında değişiklikler - Yeni değerler

- Kurum kültürü ve kurumsal farkındalık

- İş yaşamında alışkanlıklarımız

- Değişen müşteri, rekabet, profesyonellik kuralları

- Kimliğimiz – Kişiliğimiz - Olumlu ve olumsuz özelliklerimiz – Davranış kalıplarımız

- Ortak yaşam alanları – temizlik, hijyen kuralları

- Genel selamlaşma, haberleşme kuralları

- Yemek, içmek, çay, kahve, sigara

- Giyim- kuşam kuralları

- Telefonda iletişim kuralları

- Yazılı iletişim – mail ile yazışma kuralları

- Misafir ağırlama

- Etkili toplantı yönetimi kuralları

- Öneri ve görüşler

IV. Eğitim Yöntemi

Seminer, kuruluş’un sektörü ve yapısına bağlı olarak en fazla 20 kişilik gruplar halinde, uygun ortamda düzenlenir. Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sunuş sırasında bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazıyla görsel sunum eşliğinde;

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar, özdeyişler, anılar,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Seminer süresince odaklanılacak temel konu, ihtiyaca bağlı olarak üç temel konu üzerine yapılandırılabilmektedir;

• Kurum kültürünü belirleyen mevcut unsurlar

• İş yaşamı ile ilgili profesyonel değerler, görgü kuralları, ortak yaşam kuralları

• Kurumsal davranış ve görgü kurallarını geliştirme ve değiştirme

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.V. Süre

1 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Kuruluş içinde yaygınlaştırma hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel
Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.