Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
BİZ BİR EKİBİZ SEMİNERİ (T2)I. Seminerin Hedefi

• Takım çalışması ile ilgili temel ilkeleri paylaşmak

• Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek

• Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda insan faktörünün belirleyiciliği sektör ne olursa olsun, kesin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; Vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren insanlar... Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha güçlü, daha umutlu, daha mutlu ve rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

Bu çalışmalardaki katılımın sağlanması ancak, yönetimin inancı ve desteklemesiyle başarılabiliyor. Ayrıca belirli yöntemler, kurallar ve planlama çerçevesinde sistematik ve etkili olarak uygulanabiliyor.

Diğer önemli konu ise, takım çalışmasının bu noktada anlayış, yaşam felsefesi ve yaklaşım olarak benimsenmesi ve yaygınlaşmasıdır. Doğal olarak mevcut yapıya bağlı olarak kimi zaman önemli ölçüde bireysel ve kurumsal değişim gerektirebilir.

Bu seminerin hedefi, kuruluşlarda anlayış ve uygulama olarak birey ve kuruluş temelinde takım çalışmasının oluşturulması ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğini irdelemek, uygun yöntemleri paylaşmaktır.


III. Programın İçeriği

- Birey olabilmek

- Profesyonel olabilmek

- Birey ve takım – Takım olabilmek

- Kurum kültürü ve organizasyon yapısı yönüyle takımlar

- Yüksek performanslı takım olabilmek

- Grup dinamiği

- Takım çalışması bileşenleri

- Takım oluşturma ve roller

- Takım lideri ve takım yönetimi

- Takım çalışmasının önündeki güçlükler ve çözüm yolları

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama, vaka ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle takım çalışması bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar,

• Özdeyişler, anılar,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her seviyede yöneticiler, Takım veya proje grubu üyeleri, Takım çalışması ilkelerinin bütün bir bölümde veya kuruluşta paylaşılması hedefiyle ilgili tüm çalışanlar
Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.