Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
ISO9001 İÇ DENETİM SEMİNERİ



I. Seminerin Hedefi

• İç denetimin aşamalarını tanıtmak

• Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak

• Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek

• Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi dört aşamadan oluşur. Deming’in çevriminden esinlenerek oluşturulan aşamalar şunlardır;

 • Sistemin dokümante edilerek oluşturulması
 • Tanımlanan sistemin uygulanması
 • Belirli aralıklarla sistemin denetlenmesi
 • Belirlenen eksiklik giderilmesi ve iyileştirmelerin yapılması


Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’nin belirlenen kural ve yöntemlere uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla, iç denetim KYS’nin en önemli ve etkili araçlarından biridir. Kuruluş içinden denetçi eğitimi almış kişiler tarafından uygulanır. Ancak uygunluk denetiminin ötesinde iç denetimin en önemli işlevlerinden biri de iyileştirme ve geliştirme olanaklarının belirlenmesidir.

Denetçinin rolü sadece alınan bilgi ve gözlemler ışığında mevcut durumu değerlendirmek ve eksikleri gidermek ve iyileştirme konusundaki alanları bağımsız bir açıdan yaklaşarak belirlemektir. Etkili denetim sayesinde günlük iş yaşamı içinde görülemeyen veya kapsamlı olarak çözülemeyen konular ve iyileştirme olanakları iyileştirme faaliyetlerine dönüştürülür ve planlı ve sistematik olarak sürekli iyileştirme sağlanır.

Denetim insan ilişkileriyle örülmüş zorlu bir çalışmadır. Denetçilerin performansı bu süreç içinde çok önemli rol oynar. Dolayısıyla, denetçilerin kapsamlı bir ön hazırlık yapmasını, denetim sırasında yapıcı ilişkiler kurmasını ve olumlu yaklaşım içinde bulunmasını gerektirir. Bu sayede iyileştirme sürecine katılımın artması sağlanır.

Bu seminerin hedefi, iç denetimle ilgili kavramları ve gerekleri katılımcılara iletmek, planlama aşamasından uygulama ve izleme aşamaların kadar, geniş bir çerçevede tartışarak doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

III. Programın İçeriği

 • Denetim kavramı ve denetçi gözüyle ISO 9000 standardı gerekleri
 • Denetimin aşamaları
 • Denetçi özellikleri
 • Denetimde iletişim
 • Soru sorma ve bilgi alma teknikleri
 • Süreç odaklı denetimin incelikleri
 • Hata yakalama değil, iyileştirme odaklı denetim yaklaşımı
 • Denetim hazırlığı – Planlama ve kontrol listesi oluşturma
 • Açılış toplantısı
 • Denetim uygulaması
 • Kapanış toplantısı
 • Raporlama
 • İzleme ziyareti
 • Zor durumların çözümü
IV. Eğitim Yöntemi

Seminerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında grup çalışmaları ve canlandırmalarla hayali bir firma denetimi gerçekleştirilir. Katılımcılar denetçi olarak iç denetimin tüm aşamalarını planlama, denetleme, raporlama uygulamaları yaparak tanıması ve becerilerini geliştirmesi sağlanır.


 • Teorik bilgiler
 • Canlı ve gerçek öyküler,
 • Alıntılar, özdeyişler, anılar,
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler


uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Katılımcıların performansı değerlendirilecek, sonuca göre “Eğitime Katılım Sertifikası” veya “Başarı Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

Katılımcıların bilgi seviyesine bağı olarak 2 veya 3 gün

VI. Katılımcılar

Kalite Yönetimi Bölümü yöneticileri ve personeli, Kalite Yönetim Sistemi kurma konusunda görev üstlenmiş yönetici ve personel, denetçi olarak görev üstlenecek personel, denetim yöntemlerini tanımak ve yaşamak isteyen üst yöneticiler

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.