Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (S1)I. Seminerin Hedefi

- ISO 9000 :2008 standardının gereklerini tanıtmak

- Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak

- Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Üretim veya hizmet sektöründe müşteri isteklerinin karşılanması kaliteli ürün ve hizmet sunmakla sağlanabiliyor. Dolayısıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmak için ilgili süreçleri ve faaliyetleri planlı ve sistematik olarak yönetmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmek gerekiyor. Böyle bir yönetimin ve sistemin adı da “Kalite Yönetim Sistemi”’dir.

İşte bu noktada ilgili sektör ne olursa olsun, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak gerekler ISO 9000 standartları ile genel anlamda tanımlandı. KYS gerekleri, insan ve müşteri odaklı Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve uygulamalarıyla yeni yönetim yaklaşımlarıyla sürekli olarak geliştirildi.

Standart gerekleri çok önemli ve yeni yaklaşım ve ilkeler tanımlıyor. Yapısal ve ilkesel olarak önemli kavramlar içeren standart gerekleri Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini kapsıyor. Genel olarak ölçme ve sürekli iyileştirme odaklı bir temele dayandırılıyor ve açık bir anlatım kullanılıyor.

Özellikle süreç odaklı bir yapısal yönetim hedeflenen KYS sisteminde en önemli unsur olarak “Müşteri Memnuniyeti” konusu titizlikle vurgulanıyor. Etkililik ve verimlilik alanlarında sürekli iyileştirme hedeflenirken insan kaynakları alanında da önemli şartlar ileri sürülüyor.

Sonuç olarak ISO 9001 standardı kurumsallaşma yolunda önemli bir yol gösterici ve referans olma özelliği gösteriyor.

Bu seminerin hedefi, ISO 9001 standardının şartlarını katı standart maddeleri ve belgelendirme şartları ve teorik kurallar olarak aktarmak değil, firmaya ve sektöre göre doğru yorumlanmasını sağlayacak bir birikim sağlamaktır. Bu amaçla ve firmanın içinde olduğu koşullara, sektöre özgü geniş bir çerçevede örneklerle açıklayarak doğru algılanması ve yorumlanmasına destek olmaktır.

III. Programın İçeriği

• Standart değişikliği ile ilgili genel bilgiler

• Yeni standart gereklerinin irdelenmesi ve yorumu

• Temel Kalite ilkeleri

• Madde 1: Kalite Yönetim Sistemi şartları

• Madde 2 : Yönetim Sorumluluğu

• Madde 3 : Kaynak Yönetimi

• Madde 4 : İşin Gerçekleştirilmesi

• Madde 5 : Ölçme, analiz ve iyileştirme

• Yeni gereklerin mevcut KYS’lerinde uygulanması

IV. Eğitim Yöntemi

Seminer, iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. Eğitim sırasında yeni standart gereklerinin üretim ve hizmet sektöründe uygulanmasına yönelik örnekler verilerek, uygulamada karşılaşılabilecek problemler tartışmaya açılır.

Seminer süresince “uygulayarak öğrenme” tekniğiyle, çeşitli örnek uygulamalar grup çalışmalarıyla yapılarak yorumlanır ve öğretilen teknikler kullanılarak çözüme ulaştırılır. Seminerin firma içi sunulması durumunda seminer öncesi çalışma yapılarak mevcut problemlere uyumlu vaka ve örnekler yaratılır. Bu sayede firmaya özgü uygulamalar için çözüm arayışı sağlanır, öğretilen yaklaşımlar tüm aşamalarıyla uygulanır.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler ,

• Alıntılar, anılar,

uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulmaktadır.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

2 günlük bir bilgilendirme semineri olarak tasarlanmıştır.

Firmanın Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001 standartlarına dair bilgi ve deneyime sahip olması (ISO 9001 belgesine sahip olması) durumunda diğer gereksinimler ve katılımcı profiline göre 1 günlük bilgilendirme ve tazeleme semineri olarak verilmektedir.

Gereksinime bağlı, ½ günlük bölümler halinde modüler olarak gerçekleştirilebilir.

VI. Katılımcılar

Kalite Güvence ve Kalite Yönetimi Bölümü yöneticileri ve personeli, Kalite Yönetim Sistemi kurma konusunda görev üstlenmiş yönetici ve personel, İç denetçi adayları, Kalite yönetim sistemi konusunda bilgi yaygınlaşması hedefleyen firmalarda bütün personel

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.