Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ (B4)


I. Seminerin Hedefi

- Başarılı ve etkili sunuş yapma konusunda temel ilkeleri paylaşmak

- Örnek uygulamalar, sunuş alıştırmaları ve canlandırmalarla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek

- Bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

İçinde olduğumuz bilgi çağı döneminde birey, kurum ve toplumun başarısı, önemli ölçüde bilgiyi üretme ve kullanmadaki hızı ve etkililiğine bağlıdır.

Her yeni bilgi, mevcut olandan yararlanılarak üretilir ve sürekli yan konulara dallanarak yayılır. Kullanılan bilgi başkalarının kullanımına, geliştirmesine ve yaymasına açılmış demektir. Bilginin yarattığı değişime uyum sağlayabilmemiz için birey ve kurum olarak sürekli yeni bilgi ve beceriler geliştirmek ve bu birikimi diğer kurumdaşlarımızla paylaşmak durumundayız.

Bu gerçekler ışığında bilgi ve beceriyi doğru, kalıcı ve etkili olarak iletmek ve paylaşmak büyük önem kazanmıştır. Eğitimlere önemli ölçüde zaman, insan ve finansal kaynak ayrılmaktadır.

Bazen olumlu ve iyi niyetli başlayan kapsamlı geliştirme projeleri bile firma içinde yeterli ölçüde etkili bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimleri yapılamadığı için aksayabilmektedir.

İyi ve etkili konuşmanın doğuştan gelen bir özellik olduğuna inanılır. Oysa bu da bir beceridir ve öğrenilebilir. Gerçekte hepimiz, etkili eğiticilik özellikleriyle birlikte doğarız. Çünkü etkili eğitici gerçekte etkili bir “ iletişimci “ dir. Hepimiz, astımızla, üstümüzle, arkadaşımızla, eşimizle, çocuğumuzla, öğretmenimizle, babamızla iletişim halindeyiz. Tanımadığımız trafik polisi, otobüs şoförü, manav, biletçi, garson, hakem, …vb insanlarla da belirli şekillerde iletişim kurarız.

Bilgi ve deneyimimizi diğer insanlara bilinçli olarak iletebilmek için planlı ve bilinçli bir sürece yani eğitime dönüştürmemiz gerekir. Sunuşumuz belirli zamanlama, içerik, akıcılık, uygulama ve izleme, değerlendirme süreçlerini kapsamalıdır.

Günümüzde çoğu kişi büyük ya da küçük topluluklar karşısında bilgi iletmek veya sunuş yapmak durumundadır. Ancak bu kişilerin pek azı etkileyici sunuş yapma konusunda doğal bir yeteneğe ya da beceriye sahiptir. Sunuş yapmanın inceliklerini çoğumuzun öğrenmesi gerekir. İyi bir sunucu olmanın % 10'u yeteneğe, % 90'ı ise çok çalışmaya ve etkili teknikleri bilmeye bağlıdır.

Bu seminerde etkili sunuş yapabilmek için gerekli ilkeler, özellikleri, aşamalar ve yöntemleri irdeliyoruz ve çok sayıda uygulama yaparak, hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini birbirimizi eleştirerek ve değerlendirerek belirliyoruz.

III. Programın İçeriği

• Bilgi, öğrenme ve eğitim

• Eğitim için temel şartlar

• Nasıl öğreniyoruz ?

• İletişimin yasaları

• Tek yönlü ve iki yönlü iletişim

• Eğitimde iletişim kazaları

• Etkili dinleme /Etkili konuşma

• Beden dili

• Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim

• Eğitim ve sunuşlarda kullanılacak araçlar

• Farklı katılımcı tipleri için çözümler

• Sunuş sonrası etkililiği ölçme ve izleme

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle etkili sunuş bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Örnek sunuş uygulamaları ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Performansın izlenmesi ve değerlendirme sonrasında çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla yöntemlerin iyileştirilebileceği konusu paylaşılır.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler ve anılar,

• Alıntılar, özdeyişler,

• Film ve video gösterimleri

uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcıların seminer sırasındaki performanslarına ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini ve bu konulardaki önerileri içeren her katılımcı için ayrı bir yazılı rapor iletilir.
Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

V. Süre

İçeriğin kapsamına göre 2 veya 3 gün

VI. Katılımcılar

Her seviyede yönetici, Firma içi-dışı ve profesyonel olarak eğitici olarak görev üstlenen personel,

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.