Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ (B3)I. Seminerin Hedefi

- Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek

- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek

- Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamak,

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Her birey ve kuruluş gittikçe karmaşıklaşan ve zorlu hale gelen yaşamda hergün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Bir bölümünü hızla ve kolaylıkla çözümlüyor. Bir bölümü ise erteleniyor, vazgeçiliyor, üşeniliyor. Problemle birlikte içiçe yaşanıyor.

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, mevcut problemleri çözen, olası problemleri öngören, geliştiren, iyileştiren insanlar... Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha güçlü, daha umutlu, daha mutlu ve rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

Sonuç olarak, problem çözme konusunda bilimsel yöntemler, kurallar ve tekniklerin kullanılması sayesinde problemler hızlı, yaratıcı, yenilikçi ve etkili olarak çözülebiliyor.

Bu seminerin hedefi, problem çözme tekniklerini tanıtmak ve kullanımını çeşitli örnek vaka ve uygulamalarla pekiştirmektir.

III. Programın İçeriği

• Problemi tanımlama

• Problem çözme aşamaları,

• Problem çözme teknikleri

_ Akış şeması

_ Beyin fırtınası

_ Neden – sonuç analizi

_ Veri toplama

_ Pareto

_ Gruplandırma /Diyagramlar

_ Önceliklendirme matriksi

_ Fayda maliyet analizi

_ Örnek problem çözümleri ve vakalar


IV. Eğitim Yöntemi

Bu seminerde çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. İletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek problem çözme öyküleri,

• Alıntılar, anılar,

• Film ve video sunumları,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Seminer süresince “uygulayarak öğrenme” tekniğiyle, çeşitli örnek problemler, grup çalışmaları yapılarak ve öğretilen teknikler kullanılarak çözüme ulaştırılır. Seminerin firma içi sunulması durumunda seminer öncesi çalışma yapılarak mevcut problemlere uyumlu vaka ve örnekler yaratılır. Bu sayede firmaya özgü problemler için çözüm arayışı sağlanır, öğretilen teknikler tüm aşamalarıyla uygulanır.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her seviyede yönetici, Takım çalışması semineri katılımcıları, Takım, proje veya iyileştirme ekibi üyeleri - Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.