Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
TOPLANTI YÖNETİMİ (Y4)



I. Seminerin Hedefi

- Etkili ve başarılı toplantı organize etmek ve yönetmek konusunda temel ilkeleri paylaşmak

- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek

- Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Günümüzde iş yaşamı gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda yöneticiler gelişmeleri yakından izlemek, hızlı ve etkili kararlar almak ve doğru stratejileri belirlemek zorunda. Sonra da bu kararları diğer insanlara anlatmak, ikna etmek, yönlendirmek ve motive etmek gerekiyor.

Bütün bu faaliyetlerin ortak bir özelliği var. Başarılı olmak için etkili bir “İletişimci” olmak gerekli.

İletişimin önemi günümüz liderlik ve yönetim ilkelerinde ve yöntemlerinde yadsınmaz bir ağırlık kazandı. Artık bilgi çağındayız. Hepimiz hızla ve ayrıcalıksız olarak uçsuz bucaksız bilgi deryasına girip istediğimiz koordinatlara hızla ulaşabiliyoruz.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Kullandığımız iletişim dilinin buna uygun olmaması durumunda hangi görevde ve hangi firmada olursak olalım, başarısızlık kaçınılmazdır.

Organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve görev ve rol dağılımı ne olursa olsun, her gün her kademede önemli veya önemsiz yüzlerce karar alınıyor. Toplantılar, telefon görüşmeleri, ayaküstü görüşmeler, e-posta göndermeler ve almalar, iç ve dış yazışmalar, tele - konferanslar ....Bunların hepsi bir iletişim ilişkisi, ortamı ve hepsinin kendine göre kuralları ve yöntemi var.

Bu ortamların hepsinde de sayısız iletişim kazaları yaşanıyor; insanlar birbirini iyi dinlemiyor, mesajlar açık, anlaşılır ve bilgi odaklı iletilmiyor, e posta’lar okunmuyor, yanıtlanmıyor, telefonda ses duyulmuyor, telesekreter çıkıyor...vb.

Ya toplantılar...Duyurusu yapılmıyor, gündemi belirsiz, ilgisiz insanlar katılıyor, ilgili insanlar katılmıyor, geç başlıyor, geç geliniyor, konuşmalar uzuyor, gündem sapıyor, karar alınamıyor, insanlar sıkılıyor, tartışma çıkıyor, zaman geçiyor, zaman geçiyor...

Bu seminerin hedefi de hepimizin bildiği ve yaşadığı bu olayları hiç yaşamamak ...bu amaçla bir disiplinin bireysel olarak ve kurum bünyesinde nasıl adım adım gerçekleştirilebileceğini irdelemek.



III. Programın İçeriği

• İletişimin yasaları

• Toplantı yapma kararı

• Verimli toplantının bileşenleri

• Toplantı planlama

• Toplantılarda davranış tipleri ve çatışma yönetimi

• Karar alma ve uzlaşma

• Zaman ve motivasyon yönetimi

• Ekipman ve araç kullanımı

• Toplantı verimi ölçümü

• Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz ?

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle toplantı bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanacaktır. Örnek uygulamalar ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Performansın izlenmesi ve değerlendirme sonrasında çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla yöntemlerin iyileştirilebileceği konusu paylaşılır.


• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar, anılar, özdeyişler,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

1 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı - Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.