Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
MÜKEMMEL HİZMETİN İNCELİKLERİ (M2)


I. Eğitimin Hedefi

- Hizmet sektörünün özelliklerini paylaşmak

- Müşteri odaklılık, rekabet, hizmet üstünlüğü ile fark yaratmak, müşteri memnuniyeti ...vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak

- Mevcut süreçlerde müşterinin her noktada canlı olduğunu ve nefes aldığını canlandırarak aktarmak ve kuruluş için önemini vurgulayarak ortak bir atmosfer yaratmaktır.

Eğitimin Altyapısı

Kurum ve kuruluşlar sürekli gelişim ve değişim içinde. Tıpkı bireyler gibi. İkisi de öncelikle varolmak, içinde bulunduğu koşullara uyum sağlamak, çevresiyle ilişkide bulunmak, zorluklarla boğuşmak ve sürekli gelişmek durumunda.

Günümüzde günlük yaşam ve iş yaşamı artan konfor ve olanaklarla birlikte gittikçe daha karmaşıklaşıyor ve zorlu hale geliyor. İnsan yaşamında herşey “doğru ve etkili sunuş” ile ilgili. Artık teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde üretimin doğru ve iyi olması zaten olması gereken ve standartlaştırılarak sağlanan bir zorunluluk. Şimdi “hizmet” sektörü çok önemli.

Ürünün sunuluşu ve müşterinin özel isteklerine seslenebilmesi önemli .Herşeyin hızla değiştiği ve devindiği bir ortamda bireyin belirleyiciliği ve önemi de tüketici ve müşteri olarak belirginleşiyor.

Değişen toplumsal yaşam ve beklentiler, ekonomik ve ticari yapıyı da değiştiriyor. Üretimin belirleyici olma noktasından sunulan hizmetle “fark yaratma” noktasına geldik. Bu durumda üretim şirketi de olsa, her şirket bu imhacı rekabet ortamında “müşteri” odaklı olmak zorunda. Çünkü artık her şeyi belirleyen ve geleceği tayin eden faktörler; müşteri sadakati ve koşulsuz müşteri memnuniyeti.

Günümüzde süreçlerini müşteri isteklerini çok iyi anlamaya yönelik yapılandıranlar, yarın varolmaya ve gelişmeye devam edecekler.

Bu seminerin hedefi, hizmet sektörünün gelişimi ve müşteri memnuniyetinin önemini ilgili faktörleri gözönüne alarak kuruluşun süreçleri açısından yorumlamaktır.

Programın İçeriği

• Kalite kavramı ve hizmet önceliği odaklı yaklaşımların evrimi

• Müşteri önceliği, Müşteri “Kral”dır.

• Sektörde müşteri ilişkilerinin önemi ve incelikleri

• “Mükemmel hizmet “

• Müşteri tatmini ve müşteri memnuniyeti

• Kalitesizliğin maliyeti çok yüksek..

• Müşteri şikayetini memnuniyete çevirme

• Müşteri memnuniyetinde fark yaratabilme ve ölçülebilirlik

• Mükemmel hizmet örnekleri

• Yaratıcı çözümler

• Uygulamalar, canlandırmalar...

Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenecektir.

Sunuş sırasında bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazıyla görsel sunum eşliğinde;

• Teorik bilgiler,

• Canlı ve gerçek öyküler,

• Alıntılar,

• Özdeyişler,

• Anılar,

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulacaktır.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

Katılımcılar

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.