Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
HEDEFLERLE YÖNETİM - STRATEJİ VE HEDEF BELİRLEME SEMİNERİ (Y2)I. Seminerin Hedefi

- Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, kıyaslanması ile ilgili ilkeleri ve yöntemleri paylaşmak

- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak

- Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Günümüzde kuruluşlar, yüksek ve yoğun iş temposu, değişken ve belirsiz iş ortamı, keskin rekabet koşulları, toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi içinde var olma savaşımı içindedir. Bu zorlu ve karmaşık ortam içinde kuruluş içinde geliştirmek, iyileştirmek ve çözmek durumunda olduğumuz çok sayıda sorun ve fırsat olabilir. Bu sorunların her birinin çözümünün diğerleriyle bir şekilde bağlantılı olduğu hemen görülebilir.

Bu sorunların içinde en temel ve zorlu olanı şirket içinde hedef ve amaç birliği sağlamak ve bağlılık oluşturmaktır. Bu nedenle yönetsel bazı tanımlamalar ve belirlemeler yapılmalı, aynı gemideki yönetici ve çalışanlar için yazılı ve belirgin olmayan ortak temalar ve değerler belirlenmeli ve vurgulanmalıdır.

Ancak, sistemli ve metotlu bir çalışmayla bu tanımlamalar bağımsız, tarafsız ve kalıcı olarak gerçekleştirilebilir. Bu yönde yapılacak çalışmaların kısa, sade, katılım odaklı ve bütünsel bir çerçevede olmalıdır.

Bilinçli ve kontrollü yönetim için en önemli araçlardan biri “Hedef belirlemek”tir. Hedefleri bilinçli olarak belirlemek için yapılan çalışmalar sayesinde kuruluşun mevcut durumu daha tarafsız ve bilinçli olarak değerlendirilebilir. Bu sayede farklı görüş ve yorumlar ortaya çıkarılır ve paylaşılabilir. Bu kapsamda kullanılabilecek en uygun yöntem “SWOT Analizi” dir.

Hedefleri sayısal olarak belirlediğimizde zaman içinde nereye doğru gittiğimizi, başarımızı ve başarısızlığımızı açık, tarafsız ve bilgiye dayalı olarak değerlendirebiliriz, karşılaştırma yapabiliriz ve gerekli önlemleri zamamında ve etkili olarak alabiliriz.

Bu seminerde bu kavramlar üzerinde gezinerek hedeflerin en uygun şekilde belirlenmesi, ilişkilendirilmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili yöntemler irdelenerek gerekli unsurlar ve teknikler değerlendirilmektedir.


III. Programın İçeriği

• Kurumsal kültürün bir parçası : Ortak vizyon, misyon ve hedefler

• Hedef nedir ? Hedef belirlemenin incelikleri

• Kurumsal hedefleri nasıl belirlemeli ?

• Süreçlerle bütünleşik hedef belirleme - Süreç hedefleri ve performans göstergeleri

• Balance Scorecard tekniği – Kurumsal karne

• SWOT Analizi yöntemi

• Strateji belirleme, izleme

• Kurumsal faaliyet planları

IV. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.
Seminerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Farklı sektörlerden ilginç örnekler, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak el alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda uygulayarak öğrenme tanınması sağlanır.

Seminerin firma içi düzenlenmesi durumunda firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özel vaka ve senaryo oluşturulur. Bu sayede SWOT analiz çalışması firmanın mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.• Teorik bilgiler

• Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri

• Alıntılar, anılar,

• Film ve video sunumları

• Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilecektir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

VI. Katılımcılar

Her düzeyde yönetici ve yönetici adayı

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.