Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki...
Görevimiz
İş Akışımız
Danışmanlık Konularımız
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI (D-2)

Aile şirketleri, profesyonel çizgiye ve sağlam bir altyapıya sahip değilse, belirsizlik ve kriz ortamlarında hızla dağılma ve çökme riskiyle karşı karşıyadır. Günümüzde kurumsal, bireysel değerler ve yöneticilik kavramları iç ve dış ortama bağlı olarak hızla değişiyor. Aile şirketlerinde hatalı yönetim yaklaşımları, plansız, verimsiz ve bilgiye dayalı olmayan çalışma alışkanlıkları sonucunda karlı, verimli ve sürekliliği olan bir performans yakalanamıyor. Zaman içinde kaçınılmaz olarak iç çatışmalar, yetki problemleri, geliri bölüşme kaygıları aile bireyleri arasında iç huzursuzlara neden oluyor. Bu olumsuz ortam şirketin bütünü de etkileyince şirkette parçalanmaya ve bölünmeye kadar gidebiliyor.

Bu kapsamdaki danışmanlık projesinde "D-1 Kurumsal Gelişim" danışmanlığı ile sağlanan gelişmelere ek olarak planlı ve sistematik bir alt yapının oluşturulması, aile fertlerinin rollerinin netleştirilmesi, yönetim, yürütme, karar alma, işe alma, bölüşüm ve mülkiyet alanlarının tanımlanmasına yönelik çok yönlü yapısal gelişim hedefleniyor.

DANIŞMANLIK AŞAMALARI

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

 1. Kurumsallaşma yönünde projelendirme yapılması
 2. Üst yönetime "Aile şirketimiz - Kurumsal Gelişim Projesi"nin tanıtımı ve eğitimi
 3. Kurumsal değerler ve kurumsal hedeflerin belirlenmesi
 4. Stratejik risklerin değerlendirilmesi, kararlar alınması
 5. Yaygınlaştırma ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerekleştirilmesi
 6. Ana süreç yapısının ve süreç sahiplerinin belirlenmesi
 7. Yönetim becerileri Geliştirme Programının uygulanması
 8. Aile girişim planı ve aile stratejik planının yapılması
 9. Miras planı, intikal planının oluşturulması
 10. Süreç iş akışları ve temel iş yapma yöntemlerinin tariflenmesi
 11. İdari organların oluşturulması
 12. Aile konseyinin ve aile anayasasının oluşturulması
 13. İdari detayların tanımlanması (vesayetname, evlilik bağı, hisse ve hissedarlar..vb)
 14. Akrabalara yönelik politikaların oluşturulması.
 15. Profesyonel Çalışan Beceri Geliştirme Programının uygulanması

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.