Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki...
Görevimiz
İş Akışımız
Danışmanlık Konularımız
DANIŞMANLIK KONULARIMIZ
I - YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
  KURUMSAL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI (D-1)
Kurumsal gelişim sağlamak amacıyla mevcut yapının, değerlerin ve kültürün değerlendirilmesi, hızlı ve rekabetçi bir yönetim ve süreç yapısına dönüştürülmesi, aile şirketlerinin kurumsal yapıya dönüştürülmesine yönelik çok yönlü yapısal gelişim danışmanlığı projesi
  AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI (D-2)
Aile şirketlerinde kurumsal gelişim projesinin yanı sıra, kurumsallaşma sağlamak amacıyla planlı ve sistematik bir alt yapının oluşturulması, aile fertlerinin rollerinin netleştirilmesi, yönetim, yürütme, karar alma, işe alma, bölüşüm ve mülkiyet alanlarının tanımlanmasına yönelik çok yönlü yapısal gelişim danışmanlığı projesi
  STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEFLERLE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI (D-3)
Kurumsal ve stratejik hedef alanlarının belirlenmesi, "Balanced Scorecard" uygulaması, kurumsal hedeflerin süreç hedefleri ve bireysel hedeflerle dengelenmesine ve kuruluş içinde yaygınlaşması yönelik danışmanlık projesi
  SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI (D-4)
Süreçlerin tanımlanması, ilişkilendirilmesi, süreç sorumluluklarının ve rollerin belirlenmesi, süreç hedeflerinin belirlenmesi ve uyumlulaştırılması, izleme, ölçme ve değerlendirme yapısının oluşturulması, süreç iyileştirme metodunun uygulama alınması, süreç iyileştirme projelerinin yürütülmesine yönelik danışmanlık projesi
  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI (D-5)
Müşteri ilişkileri ile ilgili alanlarda tanıtım, satış, pazarlama, müşteri taleplerinin analizi, teklif oluşturma süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi, müşteri ilişkilerinde temas analizi ile yüz yüze, telefonla ve yazılı iletişim ve davranış standartlarının belirlenmesi, müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirme altyapısının kurulması ve müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik danışmanlık projesi
  YÖNETİM VE KOÇLUK BECERİLERİ DANIŞMANLIĞI (D-6)
Üst, orta ve alt seviye yöneticilerin çağdaş yönetim uygulamalarına yönelik becerilerinin geliştirilmesi, Koç-Yönetici profilinin tanımlanması ve yaygınlaştırılması, yönetici - altı çalışanlar bünyesinde ilkeli çalışma profilinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması, profesyonel çalışan becerilerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık projesi
II. YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI
  ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI (D-7)
ISO 9001 standart şartlarını temel alarak sektörel ve yapısal özelliklere uygun etkili, yaygın, KYS tasarlanması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık projesi
  ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI (D-8)
ISO 10002 standart şartlarını temel alarak sektörel ve yapısal özelliklere uygun etkili, yaygın, Müşteri İlişkileri Yönetimi Sisteminin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık projesi
  HASTA ADAMI İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI (D-9)
Zamanla etkisi, yaygınlığı ve imajı zayıflayan KYS yapısının yeniden ele alınarak geliştirilmesine yönelik danışmanlık projesi
Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.