İŞBİRLİĞİ AĞIMIZ - EĞİTİM

Eğitim hizmetlerimiz kapsamında kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına uygun içerik ve kapsamda üst seviyede eğitimler düzenliyoruz. Bu amaçla işbirliği ağımızdaki kendi alanında üstün bilgi ve deneyime sahip uzmanlık ve yetkinliğe sahip eğitmenlerimizle hizmet sunuyoruz. 

Bu sayede kuruluş ihtiyaçlarına uygun, uygulama ağırlıklı, katılımcıların bilgi ve beceri gelişimine odaklanan özgün, etkili ve verimli eğitimler düzenliyoruz.

 

1. LR L'LOYD REGISTER

Dünyanın ilk sınıflandırma kurumu olan Lloyd’s Register, 1760’dan beri tarafsız kontrol de değerlendirme hizmeti vermektedir. İlk zamanlarda denizcilik sektöründe yüksek standartlarda hizmet verme özelliği ile tanınırken şimdilerde uzmanlık alanları ve faaliyetleri çok daha genişlemiştir.

LRQA, 120 ülkede faaliyet göstermekte olan global bir organizasyondur. Uluslararası firmalar için global ölçekte hizmet sağlayabilen LRQA, her seviyedeki işletmelerin yerel gereksinimlerini karşılamaya odaklanır.

LRQA ile işbirliği oluşturduğumuz çalışmalar;
Yönetim sistemleri, müşteri ilişkileri ve müşteri şikayetleri yönetimi, risk yönetimi vb. alanlarda eğitimlerin verilmesi konularını kapsamaktadır. 

 

2. KALİTE DERNEĞİ

1990 yılında kurulan Kalite Derneği, toplam kalite ve mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı misyon edinen bir sivil toplum kuruluşudur.   

EFQM Mükemmellik Modeli odaklı Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye Mükemmellik Ödülü, Kalite Kongresi, TMME Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi vb faaliyetleri organize eder.

Kalite Derneği ile işbirliği oluşturduğumuz çalışmalar;

Kalite Derneği tarafından düzenlenen eğitimlerde eğiticilik desteği hizmetini  kapsamaktadır. 

 

3. ISTANBUL INSTITUTE

İstanbul Institute düzenlediği eğitimlerle, Türkiye’nin en seçkin üniversiteleriyle ve eğitim firmalarıyla işbirliği yaparak iş dünyasıyla akademik dünya arasında köprü olmayı hedefliyor.

Temel hedef olarak farklı konularda uzman eğiticilerle seminerler ve sertifika programları düzenliyor. Uygulanabilir bilgi sağlayan, davranış değişikliği yaratan eğitimler hazırlayarak birey ve kurumların modern eğitim metodolojileri bağlamında eğitim almalarını sağlıyor.

Istanbul Institute işbirliği oluşturduğumuz çalışmalar;

Istanbul Institute tarafından düzenlenen eğitimlerde eğiticilik desteği hizmetini  kapsamaktadır.