SÜREÇLERDE RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SRÇ6)  

1. Eğitimin Hedefi

Süreçlerde Risk Analizi, süreçte veya sürecin etkilediği unsurlarda risk oluşturabilecek aksama ve  problemlerin ortaya çıkmadan önce belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve risk seviyesinin düşürülmesi,  problemlerin ortaya çıkmaması için gerekli faaliyetlerin başlatılmasıyle ilgili sistematik çalışmadır.

Süreçlerin yönetimi süresince ortaya çıkabilecek hata ve problem türlerinin tanımlanması ve önlenmesi ve paydaşlara zarar verebilecek durumları önlemeye yarayan bir tekniktir.

Bu eğitimde katılımcıların “Süreçlerde Risk Analizi”ni etkili ve kapsamlı olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 • Süreç haritası ve süreç analizi teknikleriyle ilgili bilgileri iletmek
 • Süreçlerde karşılaşılabilecek problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Risk yönetimi ve risk odaklı yaklaşıma yönelik yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.
   

2. Eğitimin Felsefesi

Risk Analizi’nin temel felsefesi, hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve sürecin tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece süreç akışı süresince karşılaşılan kontrol ve hata maliyetlerinden ve hatta müşteri maliyetlerinden kaçınılabilir ve toplam maliyetleri azaltılabilir. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca hataların yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir.

Uygulamaya alınmış bir sürecin güvenilirliğini sağlamak çok önemlidir. Güvenilirlik süreçlerin  önemli bir özelliğidir. Aynı zamanda iç müşteri ve dış müşteri tatminini sağlamakta etkisi çok fazla olan bir faktördür. Bu nedenle sürecin güvenilirliğini sağlamak için atılacak adım, ortaya çıkabilecek olan hataların türlerini ve bunların ürün ya da sürece etkilerini belirleyebilecek bir risk analizinin yapılması ve kurulacak veya kurulmuş olan bir sürecin güvenilirliğinin kontrol altına alınmasıdır.

Başarılı bir risk analizi, benzer süreçlerin geçmiş deneyimlerine dayanarak hata türlerinin tanımlanmasına yardımcı olur, bu hataların sistemden minimum kaynak kullanımı ve çabayla atılmasını sağlar ve bununla beraber geliştirme zamanını ve maliyetini düşürür. .

Bu eğitimin amacı, katılımcıların süreçlerde risk analizi yöntemini aktif ve etkili olarak uygulayabilecek seviyede tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri sağlamaktır.
 

3. Programın İçeriği     

“Süreç ve risk kavramı

Problem çözme ve önleme yaklaşımı

Süreç Risk Analizi”nin amacı ve katkıları

“Süreç Risk Analizi”nin temel adımları

Risk analizinin temel bileşenleri ; Şiddet, olasılık, keşfedilirlik

Potansiyel süreç hataları ve riskleri  

Risklerin etkileri ve nedenleri

“Şiddet” boyutunun belirlenmesi

 Örnek uygulamalar

“Olasılık” boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar

“Keşfedilirlik” boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar

Risklerin önceliklendirilmesi

Risk puanı ve yorumlanması

Eylem Planı

İyileştirme Performansı takibi ve yorumlanması

Risk analizi ekibinin oluşturulması

Risk analizi çalışmasının ekip olarak uygulanması

Örnek vaka çalışması

 

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince risk analizi yaklaşımını temel alan çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde risk analizi örnek uygulamaları, iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Süreçlerde risk analizi ile ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

 
5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  
 

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde süreç risk analizi uygulamasına katılacak veya liderlik yapacak kalite, Ar-Ge, üretim, planlama, satın alma, bakım…vb. süreçlerde görev yapan her seviyede yöneticiler ve sorumlular

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.
 

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi -SRÇ1

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi –PRO3