ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SRÇ5)

1. Eğitimin Hedefi
Bu eğitimde ISO 9001:2015 standardında tanımlanan “Kalite Yönetim Sistemi” ve ilgili standart şartlarını tanımak, etkili ve başarılı olarak uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 •    Kurumsal bir yönetim aracı olarak “Kalite Yönetim Sistemi”yle ilgili kavramları doğru ve kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Kurumsal performans sonuçlarına katkı sağlayan yüksek performanslı ve başarılı “Kalite Yönetim Sistemi” oluşturmanın önemli unsurlarını ve engelleyen riskleri paylaşmak ve değerlendirmek
 • “Kalite Yönetim Sistemi”ni kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak tanımlamak üzere gerekli unsurları paylaşmak
 • Yapılacak özgün ve sektöre uygun örnek uygulamalarla standart şartlarının açık ve net olarak tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için KYS ilkeleri konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2. Eğitimin Felsefesi
Kalite Yönetim Sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla uygulanan bütün süreçleri, tanımlanan prosedürleri ve benimsenen ilkeleri içeren sistemler bütünüdür. Dolayısıyla bir kuruluşun bu yönde  planlı ve sistematik olarak uygulaması gereken faaliyetleri içerir.

Üretim veya hizmet sektöründe müşteri isteklerinin karşılanması kaliteli ürün ve hizmet sunmakla sağlanabiliyor. Dolayısıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmak için ilgili süreçleri ve faaliyetleri planlı ve sistematik olarak yönetmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmek gerekiyor. Bu kapsamdaki yönetim sistemin adı da “Kalite Yönetim Sistemi”’dir.

İşte bu noktada ilgili sektör ne olursa olsun, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak gerekler ilk olarak 1987 yılında ISO 9000 standartları serisiyle genel anlamda tanımlandı. KYS gerekleri, insan ve müşteri odaklı “Toplam Kalite Yönetimi” ilkeleri ve uygulamalarıyla yeni yönetim yaklaşımlarıyla sürekli olarak geliştirildi. Son olarak 2015 yılında yürürlüğe giren son revizyon liderlik, risk odaklı süreç yönetimi, doküman yaklaşımı ve iyileştirme alanlarında önemli yenilikler getirdi.

KYS kapsamında özellikle süreç odaklı yönetim hedeflenir ve en önemli unsur olarak “Müşteri Memnuniyeti” konusu titizlikle vurgulanır. Süreçlerin performansında etkililik ve verimlilik açısından  sürekli iyileştirme hedeflenirken insan kaynakları alanında da önemli şartlar ileri sürülüyor. Sonuç olarak ISO 9001 standardı, kuruluşlar için kurumsallaşma yolunda önemli bir yol gösterici ve referans olma özelliği gösteriyor.

Bu eğitimin hedefi, ISO 9001 standardının şartlarını katı standart maddeleri,  belgelendirme şartları ve teorik kurallar olarak aktarmak değil, kuruluşa ve sektöre göre doğru yorumlanmasını sağlayacak bir birikim sağlamaktır. Bu amaçla ve kuruluşun içinde olduğu koşullara, sektöre özgü geniş bir çerçevede örneklerle açıklayarak doğru algılanması ve yorumlanmasına destek olmaktır.

Bu eğitimde farklı sektörlerin uygulamaları irdelenmekte ve yönetim sistemlerini etkili bir şekilde yürütmek ve yönetmek için gerekli unsurlar ve teknikler değerlendirilmektedir.

3. Programın İçeriği

 • Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili kavramlar
 • Sistem, süreç, doküman, kayıt…vb.
 • ISO 9001 standardının tarihçesi
 • KYS’nin temel ilkeleri
 • Süreç yönetiminin temel ilkeleri
 • Risk odaklı yaklaşım
 • KYS kapsamı – kuruluşun bağlamı
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri
 • Standart şartlarının ele alınması
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme
 • Açıklama ve yorumlama
 • Sektörel ve kurumsal örnekler
 • Grup çalışmaları - uygulamalar

4. Eğitim Yöntemi
Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince yönetim sistemleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Yönetim sistemleriyle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  
 

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde üst yönetim ve ilgili her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, KYS konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.
 

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi
 • İç Denetim Eğitimi