EXCEL İLE VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN 10) 

 

1. Eğitimin Hedefi

İşlerimizi, yaşantımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda hızlı ve doğru kararlar alarak ilerlemek günümüz ev, iş yaşamının en önemli konularından biridir. Bunun için; elimizdeki bilginin yani konu ile ilgili geçmiş tecrübelerimizin, geçmiş dönemde elde ettiğimiz sonuçların, bütünü yansıtacak şekilde doğru ve hızlı analiz edilmesi gerekir.

Bu eğitimde verinin etkili, kapsamlı ve görsel şekilde sonuç odaklı olarak analiz edilmesi ve raporlanmasına yönelik araç, teknik ve yöntemleri ele alacağız. Katılımcıların bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Veri analizi ve raporlanmasına yönelik yaşam ve çalışma tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Veri analizi ve raporlanması konusunda uygulanan tekniklerin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Her adımda kullanılan kriterler, yaklaşımlar ve teknikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak

Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.
 

2. Eğitimin Felsefesi

Platon'un felsefi dört ana erdem tanımından biri bilgi, bilgeliktir. Platon’a göre, “bilgi” ve “doğru algılama” iki ayrı dünya yaratmıştır. Bir yanda sağlam ve devamlı asıl gerçeğin dünyası, diğer yanda meydana gelen ve yok olan algının, sanal gerçekliklerin dünyası...

Günümüzde her alanda verinin büyüklüğü - felsefi açıdan değil ama – yaşamsal olarak onu algılamamızı zorlaştırır: Veri olasılık olarak kendi içinde bir düzensizlik içerir. Ancak düzensizliğin içinde “Kaos Teorisi”nde olduğu gibi bir düzen barındırır. Veri türü, değişkenleri, bu değişkenler arasındaki bağlantının karmaşıklığı, verinin işlenmesini, kararlar alacak yapıya dönüştürülmesini ve anlaşılması ancak “büyük veri analizi” için uygun tekniklerin ve yöntemlerin etkili olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Günümüzde kuruluşlar, çok sayıda, “büyük veriler” üretiyor, stratejik durumlarda akılcı, tutarlı ve doğru kararlar verebilmek için sadece ulusal ve bölgesel değil, daha kapsamlı ve sektörel verileri analiz etmek istiyor. Rekabet ortamında hızlı ve doğru karar verebilmek için bu analizleri aşağıdaki özellikleri sağlayacak şekilde ve bütünlükte gerçekleştirmek gerekiyor.

 • Hızlı : Keskin rekabet ve hız çağında verilerin analizi ve sonuç üretme çalışması hızla sonuçlanabilmeli
 • Kolay : Yapılacak analiz, uygun yetkinlikte sorumluların kolayca çözüme ulaşabileceği kolaylıkta olmalı
 • Doğru : Büyük veri analizi sonucunda uygun kararları verebilmek için doğru sonuçlara ulaşabilmeli
 • Bütünsel : İlişkili diğer veri ve bilgi kaynaklarıyla etkileşimli olarak anlamlı sonuçlar üretebilmeli
 • Hedefe yönelik : Karar vermeyi kolaylaştıracak şekilde, hedef odaklı sonuçlar sunabilmeli

Verinin büyüklüğü- büyük veri analizi: Bir başka unsur verinin büyüklüğüdür. Günümüzde iyi bir sonuç elde edilmek için veri daha büyük alandan/popülasyondan dikkatle, doğru nokta ve konulardan seçilmelidir. Verinin doğru sayıda bilgi içermesi, bütünü yansıtması, çeşitli özellikleri içermesi istendikçe büyüklüğü de artar. Büyük veri analizine ait teknikler de bu açıdan önemli hale gelmektedir.

Sonuç odaklı : Veri analizinin ulaşmak istediğimiz hedefler veya vermek istediğimiz kararda bize yardımcı olma seviyesi çok önemlidir. Yani, sonuçları çabuk anlayacağımız ve yorumlayacağımız şekilde yansıtabilmesi yani “sonuç odaklı olması”dır. Bunun için veri analizi hedef bazlı olmalı, karara doğru bir yönlendirmeyle dönüşebilmelidir.

Uygun araç kullanımı : Büyük verinin analizi için en uygun araçlar “iş zekası çözümleri”dir. Ancak, bunlar genellikle verinin ait olduğu sistemler için üretilmişlerdir. Ayrıca statiktirler; verini farklı yöntemlerle esnek bir şekilde analizini başaramazlar. Fakat spreadsheet’ler yani Openoffice, Libreoffice’de Calc, Microsoft Office’de Excel veya Google Docs mükemmel araçlardır. Artık yeni versiyonlarıyla bu programlar yapılandırılmış araçları, fonksiyonları ve hatta programlama yöntemleriyle sınırsız büyüklükteki veriyi analiz edebiliyor.

Görselleştirme : Sonuçların farketme, algılama ve yorumlamayı kolaylaştıracak şekilde esnek, görsel etkiyi güçlendiren grafiklerle desteklenmiş olması da çok etkili yararlar sağlıyor.

Biz, bu araçları en iyi şekilde kullanabilmeniz için, en hızlı, en doğru ve kolay yorumlanacak şekilde almanız için bu eğitimi düzenledik.

Bu eğitimdeki temel hedefimiz, Spreadsheet’leri büyük veri için nasıl kullanılacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını paylaşmak,  veri analizi yöntemlerini tanıtmak, öğretmek ve örnek uygulamalar yapmaktır.

 

3. Programın İçeriği

 1. Excel'de hücre yapısı : Excel hücreleri, sayfalar, formüller, düğmeler, menü ve işlevler
 2. Excel’de temel matematik işlemleri: Formülleri ve işlevleri kullanarak temel matematik işlemleri yapma
 3. Grafik oluşturma: Grafikler, çözümlemeyi kolaylaştırarak verilerin analizi ve grafiğe dönüştürülmesi
 4. Excel çalışma kitabı oluşturma ve saklama: Dosya kullanımı, verilerin kurtarılması
 5. Bölmeleri dondurma veya kilitleme, verileri kolay bulma ve görüntüleme : Ekranın ve sayfaların kolay kullanımı, sayfa ve hücre formatları
 6. Hücre başvurularını kullanma, tablo mantığı : Hücre adlandırma, referans olarak kullanma, bir veri tabanı mantığının oluşturulması
 7. Otomatik doldurma / veri girişi : Otomatik doldurma, hızlı doldurma veri girmede kolaylıklar
 8. Excel’de sayı ve metin türleri, biçimlendirme, tarih ve saat : Excel’de sayı türleri, gün, saat ve diğer sayı türleri formatları metin içi arama ve metin akışı
 9. Bir grup sayının ortalaması, standart sapması ve bazı kolay istatistiksel fonksiyonlar : Ortalama, eğerortalama, topla.çarpım, topla vb. fonksiyonlar
 10. Yazdırma ve üstbilgi ve altbilgi ekleme : Çalışma sayfasına üstbilgi ve altbilgi ekleme, çalışma sayfasını yazdırma, dosya yolu, sayfa numarası vb.
 11. Verileri sıralama ve filtreleme : Veri çözümleme, sıralama, filtreleme, belirli bir veri kümesine odaklanma, bir hücre aralığını veya tabloyu filtreleme
 12. Özet tablo oluşturma ve verileri çözümleme : PivotTable, verileri özetleme
 13. Koşullu biçimlendirme : Koşullu biçimlendirmenin temel noktaları, hücrelere, tablolara, PivotTable'lara ve çalışma sayfalarını koşullu biçimlendirme, koşullu biçimlendirme uygulamasında formüller
 14. Düşeyara, Yatayara, D.. Komutları : Büyük bir elektronik tabloda veya büyük bir çalışma kitabındaki diğer çalışma sayfalarında veri bulma
 15. Gelişmiş “eğer” işlevleri : Ve ve Veya ile Eğer, çokeğersay, Çoketopla, çokeğerortalama ve eğerhata işlevleri
 16. Dizi formülleri : Tek veya birden çok veriyle sonuç oluşturan hesaplamalar yapmak için dizi formülleri
 17. Dış veriler üzerinde İşlem yapma ve tablo oluşturma : Farklı veri tabanlarından veri çekme, web’den veri alma
 18.  Parola korumalı çalışma kitapları ve çalışma sayfaları : Excel çalışma kitabını saklama şifreleme
 19. Makrolarla çalışma : Excel’de yinelenen bir görevi otomatikleştirmek

 

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen–Öğren– Değiş™ Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Büyük Veri Analizi ve Raporlama” ile ilgili çeşitli Excel uygulamaları ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulur.

Örnek veri üzerinde çalışmalar yapılarak uygulamalı olarak fonksiyonlar ele alınır. Bu sayede, iletilen teknik ve yöntemlerin uygulayarak öğrenilmesi sağlanır.

Katılımcıların kendi bilgisayarları ile not almaları ve örnekler çözmeleri sağlanarak eğitimin kalıcı olması sağlanır.

Daha önce karşılaştıkları sonuç alamadıkları veri analizleri ele alınarak çözüm yöntemleri gösterilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.

 

6.Katılımcılar

Eğitim sektör ve uzmanlık konusundan bağımsızdır. Her sektörden, her alanda çalışan yöneticiler için vazgeçilmez araçlar sunar. Kuruluşlarında aşağıdaki rol ve görevleri üstlenen yönetici, uzman ve sorumlular bu eğitim konusuyla doğrudan ilişkilidir.

 • MRP – ERP uygulamalarından veri çekerek analizler hazırlayan, hazırladığı analizleri raporlara dönüştüren, gerektiğinde raporlar hazırlayarak üst yönetime sunması gereken tüm “analiz - karar- destek” pozisyonlarında çalışan uzman ve sorumlular
 • “Analiz – karar – destek” pozisyonlarında analiz ve raporlama” yetkinliklerini geliştirmesi gereken orta düzey yöneticiler, beyaz yaka profesyoneller
 • Her seviyeden karar alma noktasında olan yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve / veya veri analizi yapıp raporlayanlar, anket vb. ile analizler yapan şirket çalışanları.
 • Birden fazla veri kaynağından alınan verileri anlamlı ilişkilerle ilişkilendirmek, kontrol etmek, yorumlamak ve raporlamak konusunda görev alan sorumlular, kullanıcılar

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.
 

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Kalite Maliyetleri ve Analizi Eğitimi

 • 8D Problem Çözme Metodolojisi Eğitimi