YALIN ALTI SİGMA - YÖNETİCİ EĞİTİMİ

YALIN ALTI SİGMA – YÖNETİCİ EĞİTİMİ    

(Eğitim kodu : SGM4)   

1. Eğitimin Hedefi
Altı Sigma Kara Kuşak veya Yeşil Kuşak yetkinliğine sahip olmayan üst düzey yöneticilerin Altı Sigma kavramları, DMAIC Metodolojisi, temel araçları, rolleri/sorumlulukları ve programın tamamı hakkında ayrıntılı olarak bilgilenmesini sağlayan üç günlük uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimde, üst düzey yöneticilerin Yalın Altı Sigma yaklaşımı ve teknikleri hakkında genel olarak bilgi ve tanışıklık sağlaması yönünde hedeflerimiz ;

 • “Yalın Altı Sigma” yaklaşımı ve teknikleriyle ilgili temel kavramları genel olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Yalın Altı Sigma kapsamında proseslerin iyileştirilmesi ve problemlerin sürekli iyileştirme felsefesiyle çözülmesine yönelik yaklaşımı paylaşmak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için yöneticiler nezninde “Yalın Altı Sigma” uygulamalarına yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.
   

2.Eğitimin Felsefesi
Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.

Altı sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar. Altı sigma yaklaşımı, aşağıdaki üç konuya odaklanır;

 • Müşteri memnuniyetini artırma
 • Çevrim sürelerini düşürme
 • Hataları azaltma

Altı sigma yaklaşımı, tüm sektör ve bölümlerin süreçlerinde, çalışan sayısı veya ciro farketmeksizin kullanılabilir. Yukarıdaki konulara göre altı sigma, aşağıdaki üç farklı durum üzerinde çalışma yapmak isteyen firmaların tercih edeceği bir yönetim sistemidir:

 • Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacı
 • Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme
 • Her türlü kaybı engelleyip problem çözme

Altı sigma projelerinin odaklandığı asıl konu kalitedir, bu nedenle projelerin hızları oldukça düşüktür. Projelerin akış ve hızlılık problemini yavaş süreçleri hızlandırarak yalın yönetim çözebilmektedir. Bunun yanında “Yalın Altı Sigma” metodu, ürünün müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerin  incelenip verimliliğin, böylece iş mükemmelliği ve müşteri memnuniyetinin artırılması için kullanılır.
 

Yalın altı sigma, süreçlerdeki problemleri bulup çözümlediği gibi, iş süreçlerinin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için tekrar yapılandırılmasını da sağlar. Yalın altı sigma metodu, altı sigmayla aynıdır: DMAIC yöntemi ve diğer altı sigma araçları, yalın altı sigma projelerinin uygulanmasında kullanılırlar. Bunun yanında, yalın altı sigma projelerinde çalışan personel şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak ve yöneticilerdir. Yalın altı sigma için dört anahtar vardır:

 1. Müşteri memnuniyeti
 2. Süreci iyileştirme
 3. Takım çalışması
 4. Kararların gerçek verilere dayanıyor olması

Bu eğitimde, özellikle yöneticilerin yalın altı sigma hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini sağlamak için gerekli yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

Bu eğitimin hedefi, kuruluş yöneticilerinin Yalın Altı Sigma yaklaşımı ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.
 

3. Programın İçeriği

Temel İstatistik

Altı Sigma

DMAIC

Roller ve Sorumluluklar

Projelerin Seçilmesi ve Tanımlanması

Kara Kuşağın Yolculuğu

Tanımlama Fazı

Ölçme Fazı

Analiz Fazı

İyileştirme Fazı

Kontrol Fazı

Altı Sigma DMAIC Uygulaması
 

4. Eğitim Yöntemi
Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Yalın Altı Sigma – Temel kavramlar” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

 
5. Süre

Eğitim süresi 3 gündür.
 

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde yalın altı sigma çalışmaları hakkında genel bilgi almak üzere her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler,

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

 

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Altı Sigma  - Kuşak Eğitimleri