YAŞAMSAL İKİ YETENEK : PROBLEM ÇÖZME VE YARATICILIK

(Eğitim kodu : SNM2) 

1.Hoş sohbetin hedefi 

En yaşamsal yetkinliklerden biri, profesyonel iş yaşamında ve sosyal yaşamda karşılaşılan problemleri etkili, akılcı, zamanında ve özgün, yaratıcı bir şekilde çözme becerisidir. Zihinsel becerilerin de doğrudan devreye girdiği bu yetkinliğimizi belirli basit teknikleri kullanarak çarpıcı şekilde geliştirebiliriz ve sürekliliğini sağlayabiliriz.

Bu “Hoş Sohbet Sunumu”nda hedeflerimiz ;

 • Problem karşısında basit ve akılcı çözüm teknikleri kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2. “Hoş Sohbet”in Felsefesi

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

Günümüz insanı daha bilgili, sorgulayıcı, demokrat ve yetenekli. Dolayısıyla sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, mevcut problemleri çözen, olası problemleri öngören, geliştiren, iyileştiren insanlar... Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha güçlü, daha umutlu, daha mutlu ve rekabette ve performans sonuçlarında başarılı olabiliyorlar.

 

Sonuç olarak, problem çözme konusunda bilimsel yöntemler, kurallar ve tekniklerin kullanılması sayesinde problemler hızlı, yaratıcı, yenilikçi ve etkili olarak çözülebiliyor.

Bu sunumda, yaşam hedeflerine ulaşma, bireysel mutluluk, kurumsal iş performansını geliştirme gibi çok sayıda yaşamsal alanda başarımızı etkileyen “problem çözme ve yaratıcılık” becerilerini ele alacağız. Çok sayıda uygulama, egzersiz ve teknik kullanımıyla farkındalık artırarak bu yetkinliğin geliştirilmesi için önerileri paylaşacağız.

3. “Hoş Sohbet” İçeriği

 • Problemi tanımlama
 • Problem çözme aşamaları
 • Yaratıcı ve özgün yaklaşım
 • Risk analizi
 • Problemin etki ve sonuçlarının analizi
 • Problem çözümünde yaratıcılık

4. “Hoş Sohbet” Uygulama Ortamı

Sunum süresince katılımcıların rol almasıyla gerçekleştirilen canlandırma oyunları, alıntılar ve egzersizler, uygulamalar, film ve video sunumları uygun ve canlı bir akışla sunuyoruz.

Holdingler, kuruluşlar, dernekler : Aylık sohbet toplantıları, yıllık değerlendirme ve paylaşım toplantılarına yönelik olarak sunulduğunda, problem çözme becerilerini ve zihinsel becerileri geliştirmeye odaklanıyoruz, çeşitli oyun, egzersiz ve canlandırmalarla canlı, etkili paylaşım ortamı sağlıyoruz.

Üniversiteler : Öğrencilere yönelik olarak sunulduğunda, geleceğin yönetici ve lider adaylarına sesleniyoruz. İş yaşamı ve günlük yaşamda problem çözme konusunda genel yaklaşım edinmelerini sağlarken farkındalıklarının gelişmesini ve kendilerini geliştirme konusunda öneriler sunuyoruz.

5. Süre

2,5 saatlik bir sunum olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

 • Genel olarak zihinsel becerilere (hafıza, analiz, sentez, hız, zeka..) ilgi duyanlar

 • Problem çözme becerilerini geliştirmek isteyenler

 • Yaratıcılık becerilerini geliştirmek isteyenler

 • Bütün bu konularda becerilerini geliştirerek etkili “bir problem savaşçısı” olmak isteyenler

7. İlişkili Eğitimler

Bu sunum, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 • 8D Problem Çözme Metodolojisi Eğitimi

 • Kök Neden Analizi Eğitimi