KIZILDERİLİ TARİHİNDE BÜYÜK ŞEFLER VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

(Eğitim kodu : SNM1) 

1.Hoş sohbetin hedefi 

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili toplulukları, kendilerine özgü tarihi, yaşam tarzı, alışkanlıkları ve kültürleriyle yaşamlarını sürdürdüler. Topluluklarını, kabilelerinin yönetiminde içlerinden çıkardıkları liderleri de bu kendine özgü yapı içinde tarihsel dönem ve çevre koşullarına bağlı yönetim tarzı sergilediler.

Bu “Hoş Sohbet Sunumu”nda hedeflerimiz ;

 • Kızılderili topluluklarında farklı yaşam ve kültür özelliklerini değerlendirmek

 • Kızılderili şeflerin tarihsel bir dönemde sergiledikleri liderlik ve yönetim yaklaşımları ve tarzlarıyla ilgili bilgi iletmek

 • Bazı büyük şeflerin yaşamı, liderlik stilleri, özgün özelliklerini paylaşmak

 • Katılımcıları iş yaşamlarında durumsal olarak yöneticilik ve koçluk becerilerini uygulamaya almalarına hazırlamak

 • Kızılderili büyük şeflerin liderlik özellikleriyle günümüz liderlik özellikleri arasında ilişkilendirme yapmak, dersler almak ve yorumlamak

 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla Kızılderili şeflerin sergiledikleri tutum ve yaklaşımları yansıtmaktır. 

2. “Hoş Sohbet”in Felsefesi

19.yüzyılda Kuzey Amerika’da kızılderili toplulukların ve kabilelerin yaşamı gittikçe zorlanmaya başladı. Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasını doğudan itibaren işgali, demiryolu, altın, petrol kaynaklarına hücum dönemleriyle yerlileri batıya sürmelerine yol açtı.  Kızılderililer, kendilerine özgü toplumsal yaşam özelliklerine sahipti. Doğanın gücü ve kutsallığına saygı, savaşcılık ve avcılıktaki üstünlükleri, onurlarına düşkünlükleri, dansları ve törenleri, dinleme, az konuşma ve paylaşma özellikleri, özgürlük tutkuları...

Geleneksel yaşam tarzları altüst olan ve göçmenlerden oldukça zarar gören Kızılderililer, hastalıklar, açlık, askeri müdahelelerle baskı ve entrikalarla yürütülen çok sayıda haksızlığın altında ezildi. Kızılderililer, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek ve “rezervasyon” adı verilen, anavatanlarından çok daha küçük bölgelere yerleşmek zorunda bırakıldı.

Dünya toplumları tarihinde belki de bu kadar acıklı, haksız ve dramatik bir şekilde ezilip yok edilen başka bir toplum olmadı. On bin yıllık uygarlık, üç yüz yıl içinde iktidar savaşlarıyla bozguna uğratıldı, sürüldü, aşağılandı.

Bu dönemde kızılderililer, içlerinden üstün özelliklere sahip bilge, savaşçı ve efsanevi büyük şefler çıkardı. Kızılderili kabilelerin şefleri, kendi topluluklarını ayakta tutmaya, en doğru kararları almaya çalıştılar. Bu liderler içinde oldukları topluluklara önderlik ettiler, onları temsil ettiler, kader çizgilerini etkilediler.

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir.

Lider, insanın başkalarından aldığı bilgilerle bilgili olabildiğini, ancak sadece kendi aklı ile akıllı olabildiğini bilir. Bu nedenle çevresine danışır ancak son kararı tüm sorumluluğu alarak hep kendisi verir.

Temel yaklaşım olarak lider, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı “karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar.

Bu sunumda Kuzey Amerika kızılderililerinin özgün ve doğal yaşamları, kabileleri, alışkanlıkları, avcı ve savaşçı yönleri ve "beyaz adam"la mücadelelerinden bir kesit alacağız.

Daha sonra üç efsanevi büyük şefi ele alacağız. Bu şeflerin liderlik özellikleri, üstün yönleri, liderlik  tarzlarını değerlendireceğiz. Bu şeflerin yönetim tarzını, günümüz liderlik ve yönetim yaklaşımlarıyla karşılaştıracağız. Günümüz ve geleceğin liderliğinde önemli ilkeleri ve özellikleri yorumlayacağız.

3. “Hoş Sohbet” İçeriği

 • Kızılderili toplumunda yaşamın temel özellikleri nelerdir ? (Kabile, aile, liderlik, avcılık, kadın, çocuk, savaşçılık, yönetim..vb)

 • Kızılderililer nasıl bir yaşam mücadelesi verdiler ?

 • Kızılderili tarihinde unutulmaz üç efsane şef; Tatanka Yotanka, Geronimo, Reis Joseph

 • Büyük ve efsane şefler hangi liderlik ve yönetim özelliklerine sahipti ?

 • Karar alma, analiz etme ve uzlaşma

 • Günümüz kuruluşlarında yönetim ve liderlik özellikleriyle karşılaştırma

 • Günümüz ve geleceğin liderlerine öneriler

4. “Hoş Sohbet” Uygulama Ortamı

Holdingler, kuruluşlar, dernekler : Aylık sohbet toplantıları, yıllık değerlendirme ve paylaşım toplantılarına yönelik olarak sunulduğunda, günümüzün genel profesyonel ilkeler, değerler ve yaklaşımlarıyla karşılaştırmalar yaparak, canlı, etkili paylaşım ortamı sağlıyoruz.

Üniversiteler : Öğrencilere yönelik olarak sunulduğunda, geleceğin yönetici ve lider adaylarına sesleniyoruz. Liderlik ve etkili yöneticilik konusunda genel yaklaşım edinmelerini sağlarken 3 büyük şefin etkili liderlik için önerilerini sunuyoruz.

Sunum süresince tarihi bilgiler, katılımcıların rol almasıyla gerçekleştirilen canlandırma oyunları, alıntılar ve özdeyişler, film ve video sunumları uygun ve canlı bir akışla sunuyoruz.

5. Süre

2,5 saatlik bir sunum olarak tasarlanmıştır.

6. Katılımcılar

 • Genel olarak tarihe ve özel olarak kızılderili tarihine ilgi duyanlar

 • Kızılderili efsanevi şefleri tanımak isteyenler

 • Kızılderili şeflerin dönemsel liderlik özelliklerini tanımak ve yorumlamak isteyenler

 • Günümüzde ve geleceğin lideri olarak kendi stilini oluşturmak üzere vizyonunu geliştirmek isteyenler

7. İlişkili Eğitimler

Bu sunum, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili Liderlik ve Koçluk Becerileri Eğitimi

 • Hedeflerle Yönetim  - Strateji ve Hedef Belirleme Eğitimi

 • İletişimde Zor Anları ve Zor İnsanları Yönetme Becerileri Eğitimi

 • Stratejik ve Yaratıcı Düşünme ve Karar Alma Eğitimi