KURUMSAL İÇ İLETİŞİM YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

(Eğitim kodu : ÇTY3)

1. Çalıştayın Hedefi

Kuruluş içinde ve dış ortamla yüz yüze, yazılı ve telefonla iletişim kalitesi, iş sonuçlarını ve performansı etkiler, bireysel ve kurumsal imajı tanımlar ve kurumsallık seviyesini  belirler.  

Hem kuruluş içinde, hem de müşteriler, tedarikçiler, dış kurum ve kuruluşlarla profesyonel seviyede etkili iletişim kurmanın incelikleri, kurallarını ve temel kurallarını belirlemek gerekiyor.  

Bu amaçla kuruluş yöneticileri ve sorumlularının katılımıyla düzenleyeceğimiz çalıştayda, tarafsız, bağımsız rehberliğimizde akılcı teknikler uygulayarak “kurumsal ortak fikir ve ortak akıl” oluşturma yönündeki hedeflerimiz ;

 • Kuruluşun iç ve dış iletişim yönetimi alanındaki faaliyetleri açısından güçlü, zayıf yönlerini ve fırsat, tehditlerini “SWOT Analizi” yaparak katılımcı bir şekilde değerlendirmek, analiz etmek ve paylaşmak
 • Kuruluşun elektronik mail ile iletişim tarzını, kapsamını, gelişim ve iyileştirme alanlarını  değerlendirerek yorumlamak
 • Kuruluşun toplantı yönetimi, bilgi paylaşımı iletişim tarzını, kapsamını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Kuruluşun telefonda iletişim tarzını, kapsamını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Müşterilerle ve tedarikçilerle yüz yüze iletişim sırasında iletişim tarzını, kapsamını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Katılımcıların kuruluşlarıyla ilgili görüş ve önerilerini iletme, değerlendirme, paylaşma sayesinde aktif katılım içinde olmaları, kurumsal iletişim, aidiyet ve memnuniyetin artmasını desteklemek
 • Yapılan çalışmaların kayıtlarını oluşturarak daha sonra gerektiğinde değerlendirilmesini sağlamaktır. 

2. Çalıştayın Felsefesi

Yapılan araştırmalarda bir kuruluşta oluşan problemlerin büyük bir bölümünün iletişim hatalarından- kazalarından kaynaklandığı görülüyor. Gerçekten de bütün bu olumsuzluklar nedeniyle işler aksıyor, yanlış yapılıyor, zaman ve emek harcanıyor, yeniden yapılıyor, kızılıyor, sinirleniliyor, stres yaşanıyor, ...İşte bütün bu yaşananların nedeni şu; İletişim kazaları”...

İletişimi etkili kılan faktörler hep alışkanlıklarımızı değiştirmeyi gerektiriyor. Etkili ve empatik dinleme ile başlıyor herşey, etkili ve düzgün konuşma ile de bitiyor.

İletişim kurma araçları ve yetenekleri her insanda doğal bir şekilde gelişmiştir ve gelişimle birlikte kişiliğin bir uzantısı ve alışkanlıklara dönüşmüştür. Mevcut alışkanlıklarımız ve iletişim dilimizi nasıl kullandığımız üzerine fazla düşünmeyiz. Ancak yapılan anketler ve tarafsız değerlendirmelerde yazılı, sözlü iletişim araçlarıyla etkili iletişim kurma konusunda çoğu alanda eksik veya yanlış bilgi ile hareket ettiğimizi görüyoruz.

Çalıştayda yapacağımız rehberlikle, ilgili yönetici ve sorumluların aktif katılımıyla kurumsal olarak iç ve dış iletişim faaliyetlerini birlikte analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz ve önceliklendiriyoruz.

Profesyonel seviyede ve etkili iletişim açısından temel yöntem ve ilkelerin belirlenmesi, gelişme ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi, gerekli faaliyetlerin planlanması ve odaklanılmasını sağlıyoruz.  

3. Çalıştay İçeriği

 • Kurumsal olarak “İç ve Dış İletişim Yönetimi”nin önemi
 • Profesyonel iş yaşamında iletişimin temel ilkeleri
 • “Kurumsal İç ve Dış İletişim Yönetimi” için SWOT Analizi
 • Kurumsal ilkeler ve kurallar : Firma içi iletişim; Telefonda ve yazılı iletişim, toplantı yönetimi
 • Kurumsal ilkeler ve kurallar : Müşteri ve tedarikçilerle iletişim
 • Kurumsal ilkeler ve kurallar : Çatışma yönetimi

4. Çalıştay Yöntemi

Çalıştay öncesi : Çalıştay öncesinde kuruluş ziyaret edilerek kuruluş hakkında yapılacak çalışmalara temel olan konularda incelemeler ve görüşmeler yapılarak gerekli bilgiler alınır.

Kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak iletişim performansı ve yeterlilik seviyesi değerlendirilir.  Bu sayede SWOT analiz çalışması kuruluşun mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

SWOT Analizi hakkında temel bilgiler kuruluş bünyesinde yapılan bir sunumla paylaşılır. Katılımcıların çalıştay öncesi kuruluşun “Kurumsal İç ve Dış İletişim Yönetimi” faaliyetlerini değerlendirilmesine yönelik gerekli ön hazırlıkları yapmaları sağlanır.

Çalıştay sırasında : Çalıştayın temel amacı, aktif katılım, paylaşım, birlikte üretme ve öğrenme”dir. Çalıştay süresince çeşitli grup çalışmaları, uygulamalar ve sunumlarla yoğun tempolu bir program izlenir.

Çalıştay sırasında paylaşım ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Çalıştay bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

5. Süre

Çalıştay öncesi, çalıştay ve sonrası yapılacak çalışmaların süresi aşağıda verilmiştir. Çalışma süreleri çalıştayın kapsamı, kuruluşun büyüklüğü ve katılımcı sayısına göre değişebilir.

Çalıştay öncesinde kuruluş analizi : 1 gün

Çalıştay uygulaması                       : 2 gün

Çalıştay sonrası sunum ve rapor paylaşımı  : 0,5 gün

6. Katılımcılar

Çalıştayın hedefine ve kapsamına göre her seviyede yöneticiler, sorumlular

Katılımcı sayısı, çalıştayın kapsamına göre verimi ve etkililiği olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

7. İlişkili Eğitimler

Bu çalıştay, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi

 • İletişimde İkna ve Uzlaşma Teknikleri Eğitimi

 • İletişimde Zor Anları ve Zor İnsanları Yönetme Becerileri Eğitimi

 • İletişimde Ustaca Eleştirme ve Eleştiriyi Göğüsleme Becerileri Eğitimi

 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi