KÖK NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN9)  
1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde problem çözme adımlarında önemli bir adım olan “Kök Neden Analizi” uygulamasının teknik, sistematik ve disiplinli şekilde uygulanmasına yönelik yaklaşım ve ilkeleri ele alacağız. Katılımcıların bu tekniklerin bütün adımlarıyla etkili olarak uygulanması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Problem çözümünde etkili bir “kök-neden analisti” olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Kök neden analizi tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Karşılaşılan problemlere yönelik acil faaliyetler sonrasında problemin tekrarını önlemeye yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Her adımda kullanılan kriterler, yaklaşımlar ve teknikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için kök neden analizi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

 Kök nedenler, problemin arkasında yatan gerçek sebeplerdir. Kök neden analizi yaşanan problemlerin görünen nedenlerini ortadan kaldırmak yerine kalıcı bir şekilde çözüm üretmeye odaklanan bir süreç uygulamasıdır.

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biridir. Ancak yaşanan problemle ilgili acil ve zorunlu faaliyetleri gerçekleştirmek öncelikli ilk adımdır. Daha sonra problemi yaratan gerçek nedenleri belirleyerek kalıcı, etkili ve tekrarını önleyici temel faaliyetleri belirlemek ve uygulamak için “kök neden analizi” yapmak gerekir.

Kök Neden Analizi, bir problemi anlamak ve çözmek için oldukça kullanışlıdır. Analitik bir araç olarak Kök Neden Analizi, önemli problemlerin kapsamlı ve geniş çapta denetlenmesinin yanında onlara yol açan olayların ve faktörlerin de belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Bu eğitimde, katılımcıların “kök-neden analizi” tekniklerini kapsamlı olarak tanımasını, problemlere sistematik yaklaşım tekniklerini geliştirmelerini ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını güçlendirmelerini sağlıyoruz. Problem çözme adımları, problem çözme teknikleri ve kök neden analizi kapsamında temel kavramları, teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve gerçek yaşam örnek uygulamalarıyla tekniklerin pekişmesini sağlıyoruz.  

 3. Programın İçeriği

 • Kök neden analizi nedir ? Tarihçe ve uygulama alanları
 • Kök neden analizinin temel ilkeleri
 • Gerçekçilik ilkesi
 • Ekip çalışması yaklaşımı
 • Problemi Anlama
 • Muhtemel nedenleri belirleme
 • Bilgi Toplama
 • Risk analizi
 • Beyin fırtınası tekniği - Kök neden analizi -  teknikler ve uygulamalar
 • Balık kılçığı analizi
 • Beş neden analizi
 • Pareto analizi ve kök neden analizinde kullanımı
 • Kuruluşa özgü örnek uygulamalar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Kök Neden Analizi”yle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde “Kök Neden Analizi” konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

“Kök Neden Analizi”yle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde problem çözme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • 8D Problem Çözme Metodolojisi Eğitimi