8D PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN8)  
1. Eğitimin Hedefi
Bu eğitimde problem çözme adımlarının planlı, sistematik ve disiplinli şekilde uygulanmasına yönelik oluşturulmuş olan 8D Problem Çözme Metodolojisini ele alacağız. Katılımcıların bu metodolojinin bütün adımlarıyla etkili olarak uygulanması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ; 

 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • 8D metodolojisinin ve uygulanan tekniklerin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Her adımda kullanılan kriterler, yaklaşımlar ve teknikleri paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Her birey ve kuruluş gittikçe karmaşıklaşan ve zorlu hale gelen yaşamda her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Problemlerin bir bölümünü hızla ve kolaylıkla çözümlüyor. Bir bölümü ise erteleniyor, vazgeçiliyor, üşeniliyor. Problemlerle birlikte içi içe yaşanıyor.

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz.

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.

8D, karşılaşılan problemin tekrarlanmasını önleyecek şekilde çözümlemek amacıyla sistemli ve analitik bir yaklaşım çerçevesinde kullanılan bir problem çözme metodolojisidir.

8D Metodolojisinde müşterinin taleplerini ve memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak, hataları düzeltmek veya önlemek sistemin temel ilkeleridir. Birbirini izleyen sekiz adımdan oluşan faaliyetler, şaşmaz bir disiplinle, katılımcı bir şekilde, problem çözme teknikleri uygulanarak gerçekleştirilir. Bilgi ve ölçme odaklı bir yaklaşımla hataların risklerini, etkileşimini, problemin oluşum ve kaçış alanlarına odaklanılır. Kapsamlı kök neden analizi uygulamasıyla sorunun bir daha asla karşılaşılmaması hedeflenir. 

Bu eğitimde, katılımcıların 8D metodolojisini kapsamlı olarak tanımasını, problemlere sistematik yaklaşım tekniklerini geliştirmelerini ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını güçlendirmelerini sağlıyoruz.

Problem çözme adımları, problem çözme teknikleri ve kök neden analizi kapsamında temel kavramları, teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve gerçek yaşam örnek uygulamalarıyla tekniklerin pekişmesini sağlıyoruz.  

 3. Programın İçeriği

 • 8D metodolojisi nedir ? Tarihçe ve uygulama alanları
 • 8D’nin temel ilkeleri
 • Müşteri odaklılık ilkesi
 • Ekip çalışması yaklaşımı
 • Önleyici yaklaşım ve sürekli iyileştirme ilkesi
 • 8 adımın açıklanması
 • Her adımda kontrol soruları
 • Öğrenilen dersler uygulaması
 • Her adımda uygulanan teknikler
 • Risk analizi
 • Problemin etki ve sonuçlarının analizi
 • Yaratıcı ve özgün yaklaşım
 • Kök neden analizi -  teknikler ve uygulamalar
 • Problem çözme teknikleri  - Kurallar ve uygulamalar
 • Raporlama formatı ve örnekler
 • Kuruluşa özgü örnek uygulamalar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince 8D adımlarıyla etkili ve hızlı problem çözümüyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde 8D adımlarıyla etkili problem çözümü konusunda iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Etkili problem çözümüyle ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde problem çözme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında yöneticiler, her seviyede çalışan personel

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Kök Neden Analizi Eğitimi