DOE - DENEY TASARIMI EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN6)   


1. Eğitimin Hedefi

Özellikle yeni ürünlerin dizaynı veya mevcut ürünlerin geliştirilmesi sırasında deneysel çalışmalar yürütmek mühendislik biliminin temelinde yatmaktadır.

Deneyler sonucunda kesin yargıya varabilmek için tüm proses değişkenlerinin hesaba katılması şarttır. Ancak, tüm değişkenleri sabit tutarak bir değişken üzerinden hareket edilen klasik deney yöntemi hem pahalı, hem de çok gereksiz zaman ve emek sarfiyatına neden olur. Bu mantıkla; deneylerin tasarımında istatistiksel teknikler kullanılarak hızlı ve uzun çözümler geliştirilebilmektedir.

Deney tasarımı, bir ürünü ya da işlemi etkileyecek unsurları inceleyerek, önemli faktörlerin belirlenmesi ve tasarımın eniyilenmesini hedefleyen teknik ve yöntemlerdir.

Bu eğitimde, deney tasarımı ve analizinde görev üstlenecek uzmanların ilgili teknikleri tanıması ve uygulaması için gerekli bilgi ve örneklerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • İstatistik uygulamalarıyla deney tasarımı konusunda temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak
 • Proses kavramı ve proses yeterliliği uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Prosesin kararlı ve istikrarlı olmasının sağlanması için proses girdilerinin ve değişkenlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla ve testlerle proses girdileri ve çıktıarı arasındaki yeterliliği ölçerek değerlendirecek yetkinliğe ulaşmalarını  sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “İPK” kapsamında önleyici yaklaşımla kullanılan teknikler ve uygulamalara yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İleri kalite yönetimi sistemleri, altı sigma ve yalın üretim yaklaşımları temel olarak operasyonlarda mükemmelliğin sağlanmasını hedefler.  Bu amaçla süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanılması gerekir.   

Deney tasarımı (Design of Experiment) adı verilen ileri düzey istatistiksel araçları içeren yöntem, özellikle üretim amaçlı olarak proses girdileri ile çıktıları arasındaki ilişkileri matematiksel modeller ile ortaya koyar. Bu sayede üretim prosesinin çıktısı olan kriterleri en iyi seviyelere ayarlamak için deneme - yanılma veya her seferinde bir faktör çalışmaları yerine bilimsel bir yöntem kullanmamıza olanak sağlar. Bu sayede prosesin kritik parametrelerini olması gereken en optimum seviyeye ayarlama olanağına kavuşulur.

Deney Tasarımı ile belirlenen girdi parametrelerinin en iyi seviyelerinin İstatistiksel Proses Kontrol yöntemleri ile kontrol altına alınması ve hata oluşmadan önce hatayı önleyecek sinyallerin değerlendirilmesi gereklidir. Buna karşın bir çok İPK uygulamasında sürecin kritik girdilerinden çok, süreç çıktıları için İPK uygulamaları yapılr. İPK uygulamalarında yapılan bu hata İPK’den beklenilen katma değerin elde edilememesine neden olur. Önemli olan girdi parametrelerinde oluşan değişkenlikleri kontrol ederek, çıktı üzerindeki değişkenliği, henüz hata oluşmadan, proaktif olarak belirlemektir. 

Deney Tasarımı sonucu belirlenen kritik süreç parametrelerinin İPK ile kontrol edilmesi gereklidir. İPK uygulamalarında ise online çalışmayan veri toplama tabloları veya iş işten geçtikten sonra verilerin analizi fayda sağlamaz. Bu konuda veri tabanı üzerinde online İPK yapmaya olanak sağlayan yazılım programları kullanımı gerekli ve yararlıdır. Bu sayede üretim hatlarında sürecin girdilerine ait veri girişleri online olarak değerlendirilir. Nelson testlerinden geçemeyen ölçümler için sinyal mekanizması ile çalışanların ilgisini çekerek, İPK’dan sorumlu olan mühendis ve çalışanlara mail ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet açılabilir. Böylelikle İPK aracının doğru ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlanır.

Bu eğitimde, katılımcıların kuruluşlarında yetkin seviyede “Deney tasarımı” yapabilmeleri için gerekli bilgi ve teknikleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

3. Programın İçeriği

Minitab’a giriş

Temel istatistik kavramları
Merkezi Limit Teoremi

  Güven aralıkları

  Hipotez testlerine giriş

  Ortalama testleri

  Değişkenlik testleri

  Korelasyon ve regresyon

  Tek değişkenli ANOVA

  Deney tasarımına giriş

  Tam faktöriyel deney tasarımları

  2k - Tam faktöriyel deney tasarımları

  2k - Tam faktöriyeller – Merkez noktalar ve bloklama

  Kesirli faktöriyel deney tasarımları

  Tepki yüzeyi tasarımları

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Deney tasarımı yöntemleri” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi, belirlenen ihtiyaçlar ve kapsamın genişliğine bağlı olarak 3 gün veya 5 gün’dür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde İPK ve DOE – Deney tasarımı çalışmalarında görev ve rol üstlenecek olan yüksek okul mezunu üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, İstatistik uygulamaları konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • İPK -İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Proses Yeterliliği Analizi Eğitimi