FMEA - HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN3)  

1. Eğitimin Hedefi

FMEA bir üründe veya süreçte risk oluşturacak problemlerin belirlenmesi, bu problemlerin ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin ortaya çıkmaması için yapılan sistematik çalışmadır.

Bir ürünün tasarım ve üretiminde ortaya çıkabilecek hata türlerinin tanımlanması ve önlenmesi ilgili taraflara zarar verebilecek hatalı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yarayan bir tekniktir.

Bu eğitimde katılımcıların “FMEA – Hata Türü ve Etkileri Analizi”ni etkili ve kapsamlı olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz ;

 • Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek
 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

FMEA’nın temel felsefesi, hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece üretim aşamasında çıkan kontrol ve hata maliyetlerden ve hatta müşteri maliyetlerinden kaçınılabilir ve toplam maliyetleri azaltılabilir. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir.

Üretime hazır hale gelen veya üretime geçmiş bir proseste sürecin veya ürünün güvenilirliğini sağlamak çok önemlidir. Güvenilirlik ürünlerin veya proseslerin önemli bir özelliğidir. Aynı zamanda müşteri tatminini sağlamakta etkisi çok fazla olan bir faktördür. Müşteriler kullandıkları ürünün hizmet süresinin uzun ve aynı zamanda sorunsuz bir proses olmasını ister. Bu nedenle ürünün veya sürecin güvenilirliğini sağlamak için atılacak adım, ortaya çıkabilecek olan hataların türlerini ve bunların ürün ya da sürece etkilerini belirleyebilecek bir risk analizinin yapılması ve kurulacak veya kurulmuş olan bir sürecin güvenilirliğinin kontrol altına alınmasıdır.

Başarılı bir hata türü analizi işi, benzer ürünlerin veya proseslerin geçmiş deneyimlerine dayanarak hata türlerinin tanımlanmasına yardımcı olur, bu hataların sistemden minimum kaynak kullanımı ve çabayla atılmasını sağlar ve bununla beraber geliştirme zamanını ve maliyetini düşürür. Genellikle üretim sektöründe ürünlerin çeşitli aşamalarında kullanılmakla beraber hizmet sektöründe de kullanım alanı artmıştır.

Proses FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur. Üretim/hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler.

Bu eğitimin amacı, katılımcıların tasarım veya proses FMEA yöntemini aktif ve etkili olarak uygulayabilecek seviyede tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri sağlamaktır.

3. Programın İçeriği  

Toplam Kalite Yönetimi, Yalın üretim –Önleme yaklaşımı

Hata, proses ve risk kavramı

FMEA’nın amacı ve katkıları

FMEA türleri

Proses FMEA – Tasarım FMEA

FMEA çalışmasının temel adımları

FMEA’nın temel bileşenleri ; Şiddet, olasılık, keşfedilirlik

Potansiyel hata türleri

Hatanın etkileri

Hatanın nedenleri

Mevcut kontroller

Düzeltici faaliyetler

“Şiddet” boyutunun belirlenmesi

 Örnek uygulamalar

“Olasılık” boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar

“Keşfedilirlik” boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar

FMEA Formlarının kullanılması

Risklerin önceliklendirilmesi

Risk puanı ve yorumlanması

Eylem Planı

İyileştirme Performansı takibi ve yorumlanması

FMEA ekibinin oluşturulması

FMEA çalışmasının ekip olarak uygulanması

Ekip liderliği  - görüş ve önerilerin paylaşılması

Örnek vaka çalışması

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince risk analizi yaklaşımını temel alan çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde FMEA örnek uygulamaları, iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

FMEA ile ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. l

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde FMEA uygulamasına katılacak veya liderlik yapacak kalite, Ar-Ge, üretim, planlama, satın alma, bakım…vb. süreçlerde görev yapan her seviyede yöneticiler ve sorumlular

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Güvenilirlik Analizi Eğitimi