YALIN ALTI SİGMA - KARA KUŞAK YETİŞTİRME EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SGM3)   
 

1. Eğitimin Hedefi
Yalın Altı Sigma – Kara Kuşak Eğitimi, Altı Sigma DMAIC Metodolojisine uygun olarak tasarımlanmış, bir ürün veya proses iyileştirme projesini yönetmek ve bir kapsamlı ve zor problemleri başarıyla ve kalıcı olarak çözebilmek için sıklıkla ihtiyaç duyulan tüm yöntem ve araçları içeren uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimde, Yalın Altı Sigma projelerinde liderlik yapacak kişilerin üst derece yetkinlik seviyesi olan “Kara Kuşak” adımı için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • “Yalın Altı Sigma” yaklaşımı ve tekniklerini uzmanlık seviyesinde kapsamlı olarak paylaşmak,
 • “Proses İyileştirme” ve “Problem Çözme” teknikleri ve uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri uzmanlık seviyesinde paylaşmak
 • Problemlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle çözülmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için uzmanlık seviyesinde gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla gerekli tekniklerin katılımcılar tarafından üst seviyede uygulanması ve yönetilmesini sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “Yalın Altı Sigma” kapsamında “proses iyileştirme”  ve  “Problem Çözme” teknikleri ve uygulamalarına yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. 

Altı sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar. Altı sigma yaklaşımı, aşağıdaki üç konuya odaklanır;

 • Müşteri memnuniyetini artırma
 • Çevrim sürelerini düşürme
 • Hataları azaltma

Altı sigma yaklaşımı, tüm sektör ve bölümlerin süreçlerinde, çalışan sayısı veya ciro farketmeksizin kullanılabilir. Yukarıdaki konulara göre altı sigma, aşağıdaki üç farklı durum üzerinde çalışma yapmak isteyen firmaların tercih edeceği bir yönetim sistemidir:

 • Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacı
 • Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme
 • Her türlü kaybı engelleyip problem çözme

Altı sigma projelerinin odaklandığı asıl konu kalitedir, bu nedenle projelerin hızları oldukça düşüktür. Projelerin akış ve hızlılık problemini yavaş süreçleri hızlandırarak yalın yönetim çözebilmektedir. Bunun yanında “Yalın Altı Sigma” metodu, ürünün müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerin  incelenip verimliliğin, böylece iş mükemmelliği ve müşteri memnuniyetinin artırılması için kullanılır.

Yalın altı sigma, süreçlerdeki problemleri bulup çözümlediği gibi, iş süreçlerinin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için tekrar yapılandırılmasını da sağlar. DMAIC yöntemi ve diğer altı sigma araçları, yalın altı sigma projelerinin uygulanmasında kullanılırlar. Bunun yanında, yalın altı sigma projelerinde çalışan personel şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak ve yöneticilerdir. Yalın altı sigma için dört anahtar vardır:

 1. Müşteri memnuniyeti
 2. Süreci iyileştirme
 3. Takım çalışması
 4. Kararların gerçek verilere dayanıyor olması

Bu eğitimde, yalın altı sigma kapsamında “Kara Kuşak” üst seviye yetkinlik seviyesinde yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

Bu eğitimin hedefi, Yalın Altı Sigma kapsamında “Kara Kuşak” yetkinlik seviyesinde uzman yetiştirmek, iyileştirme odaklı problem çözme yaklaşımı ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

Tanımlama Fazı

Minitab’e Giriş

Temel İstatistik

MS PowerPoint Uygulamaları

Altı Sigma – Genel Bakış

Altı Sigma – Altyapı, Roller ve Sorumluluklar

Altı Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) Metodolojisi

Projelerin Seçilmesi ve Tanımlanması

Proje Yönetimi

Ölçme Fazı

Tanımlama Fazı Gözden Geçirme Sınavı

Proje Tanımlama Fazı Sunuşları

Grafik Teknikler 1

İleri temel İstatistik

Süreç Haritası

Sebep-SonuçAraçları

Süreç Yeterliliği Analizleri (Pp,Ppk; Cp,Cpk; Sigma Level)

Süreç Performansı Analizleri (DPMO, FPY)

Ölçüm Sistemleri Analizi

Analiz Fazı

Ölçme Fazı Gözden Geçirme Sınavı

Proje Ölçme Fazı Sunuşları

Grafik Teknikler 2

Merkezi Limit Teoremi

Güven Aralıkları

Hipotez Testlerine Giriş

Konum, Değişkenlik ve Orantı Testleri

Hipotez Testleri İçin Örnek Büyüklükleri

Korelasyon ve Regresyon

Tek Değişkenli ANOVA

Olumsallık Tabloları

İyileştirme Fazı

Analiz Fazı Gözden Geçirme Sınavı

Proje Analiz Fazı Sunuşları

Tek Değişkenli ANOVA

Deney Tasarımına (DOE) Giriş

Genel Tam Faktöriyel Deney Tasarımları

2k Tam Faktöriyel Deney Tasarımları

2k Tam Faktöriyel DOE – Merkez Noktalar ve Bloklama

Kesirli Faktöriyel Deney Tasarımları

Çözümlerin Geliştirilmesi

Proje Yönetimi ve İletişim

Kontrol Fazı

İyileştirme Fazı Gözden Geçirme Sınavı

Proje İyileştirme Fazı Sunuşları

Çoklu Regresyon

Tepki Yüzeyi Tasarımları

EVOP ve PLEX

Kontrol Metotları

Kontrol Planları ve FMEA

İstatistiksel Proses Kontrol

Projenin Kapatılması

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Her Kara Kuşak adayı eğitime kendilerine verilmiş birer gerçek proje ile katılır ve eğitim süresi boyunca paralel olarak projelerini gerçekleştirir

Proje boyunca Uzman Kara Kuşak olan Eğitici tarafından gözetim ve koçluk desteği verilir

Kara Kuşak adaylarının eğitim saatleri içerisinde ve eğitim haftalarında verilecek olan ev ödevlerinde, bitirme sınavında ve projelerinde başarılı olmaları beklenir

Başarılı olan adaylar “Altı Sigma Kara Kuşak” Sertifikası almaya hak kazanırlar

5. Süre

Eğitim, beş günlük beş modülden oluşur. Her modül sonrasında 3 hafta uygulama çalışması için ara verilir. Dolayısıyla, eğitim, toplam 23 günlük uygulamalı sınıf eğitiminden oluşur ve eğitimin tamamlanması 5 aylık toplam süreye yayılır.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde altı sigma çalışmalarında problem çözme ve iyileştirme projelerinde görev ve rol üstlenecek olan yüksek okul mezunu üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Proses ve Metot Mühendisleri, Ar-Ge Mühendisleri, süreç iyileştirme ve problem çözme sorumluluğuna sahip bütün çalışanlar

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Altı Sigma Yönetici Eğitimi