YALIN ALTI SİGMA - YEŞİL KUŞAK YETİŞTİRME EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SGM2)  

1. Eğitimin Hedefi
Yalın Altı Sigma – Yeşil Kuşak Eğitimi, Altı Sigma DMAIC Metodolojisine uygun olarak tasarımlanmış; bir ürün veya proses iyileştirme projesini yönetmek ve bir problemi başarıyla ve kalıcı olarak çözebilmek için sıklıkla ihtiyaç duyulan tüm yöntem ve araçları içeren uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimde, Yalın Altı Sigma uygulamalarında rol alacak ve liderlik yapacak kişilerin orta derece  yetkinlik seviyesi olan “Yeşil Kuşak” adımı için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • “Yalın Altı Sigma” yaklaşımı ve teknikleriyle ilgili temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • “Proses İyileştirme” ve “Problem Çözme” teknikleri ve uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Problemlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle çözülmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla problem çözme tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “Yalın Altı Sigma” kapsamında “proses iyileştirme”  ve  “Problem Çözme” teknikleri ve uygulamalarına yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. 

Altı sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar. Altı sigma yaklaşımı, aşağıdaki üç konuya odaklanır;

 • Müşteri memnuniyetini artırma
 • Çevrim sürelerini düşürme
 • Hataları azaltma

Altı sigma yaklaşımı, tüm sektör ve bölümlerin süreçlerinde, çalışan sayısı veya ciro farketmeksizin kullanılabilir. Yukarıdaki konulara göre altı sigma, aşağıdaki üç farklı durum üzerinde çalışma yapmak isteyen firmaların tercih edeceği bir yönetim sistemidir:

 • Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacı
 • Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme
 • Her türlü kaybı engelleyip problem çözme

Altı sigma projelerinin odaklandığı asıl konu kalitedir, bu nedenle projelerin hızları oldukça düşüktür. Projelerin akış ve hızlılık problemini yavaş süreçleri hızlandırarak yalın yönetim çözebilmektedir. Bunun yanında “Yalın Altı Sigma” metodu, ürünün müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerin  incelenip verimliliğin, böylece iş mükemmelliği ve müşteri memnuniyetinin artırılması için kullanılır.

Yalın altı sigma, süreçlerdeki problemleri bulup çözümlediği gibi, iş süreçlerinin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için tekrar yapılandırılmasını da sağlar. DMAIC yöntemi ve diğer altı sigma araçları, yalın altı sigma projelerinin uygulanmasında kullanılırlar. Bunun yanında, yalın altı sigma projelerinde çalışan personel şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak ve yöneticilerdir. Yalın altı sigma için dört anahtar vardır:

 1. Müşteri memnuniyeti
 2. Süreci iyileştirme
 3. Takım çalışması
 4. Kararların gerçek verilere dayanıyor olması

Bu eğitimde, yalın altı sigma kapsamında “Yeşil Kuşak” yetkinlik seviyesinde “proses iyileştirme” ve “problem çözme” konusunda yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

Bu eğitimin hedefi, Yalın Altı Sigma kapsamında “Yeşil Kuşak” yetkinlik seviyesinde uzman yetiştirmek, iyileştirme odaklı problem çözme yaklaşımı ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

Birinci Modül

Minitab’a Giriş

Temel İstatistik

Altı Sigma – Genel bakış

Altı Sigma – altyapı, roller ve sorumluluklar

Altı Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodolojisi

Projelerin seçilmesi ve tanımlanması

Süreç haritası

İkinci Modül

1. Modül Eğitimi gözden geçirme sınavı

Grafik teknikler - 2

İleri temel istatistik

Sebep-sonuç araçları

Süreç yeterliliği analizleri (Pp,Ppk; Cp,Cpk; Sigma Level)

Süreç performansı analizleri (DPMO, FPY)

Üçüncü Modül

2. Modül Eğitimi Gözden Geçirme Sınavı

Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)

Merkezi Limit Teoremi

Güven Aralıkları

Hipotez Testlerine Giriş

Konum, değişkenlik ve orantı testleri

Dördüncü Modül

3. Modül Eğitimi Gözden Geçirme Sınavı

Hipotez Testleri İçin Örnek Büyüklükleri

Korelasyon ve Regresyon

Tek Değişkenli ANOVA

Kontrol Planları ve FMEA

İstatistiksel Proses Kontrol (Değişken Veri)

Projenin Kapatılması

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Her Yeşil Kuşak adayı eğitime kendilerine verilmiş birer gerçek proje ile katılır ve eğitim süresi boyunca paralel olarak projelerini gerçekleştirir

Proje boyunca Uzman Kara Kuşak olan Eğitici tarafından gözetim ve koçluk desteği verilir

Yeşil Kuşak adaylarının eğitim saatleri içerisinde ve eğitim haftalarında verilecek olan ev ödevlerinde, bitirme sınavında ve projelerinde başarılı olmaları beklenir

Başarılı olan adaylar “Altı Sigma Yeşil Kuşak” Sertifikası almaya hak kazanırlar

5. Süre

Eğitim, Üçer günlük dört modülden oluşur. Her modül sonrasında 3 hafta uygulama çalışması için ara verilir. Dolayısıyla, eğitim, toplam 12 günlük uygulamalı sınıf eğitiminden oluşur ve eğitimin tamamlanması 5 aylık toplam süreye yayılır.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde altı sigma çalışmalarında problem çözme ve iyileştirme projelerinde görev ve rol üstlenecek olan yüksek okul mezunu üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Altı Sigma Kara Kuşak Yetiştirme Eğitimi
 • Altı Sigma Yönetici Eğitimi