YALIN ALTI SİGMA - SARI KUŞAK YETİŞTİRME EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : SGM1)   
1. Eğitimin Hedefi
Yalın Altı Sigma – Sarı Kuşak Eğitimi, “Kara Kuşak” veya “Yeşil Kuşak” yetkinliğine sahip olması beklenmeyen ve iyileştirme proje takımlarında birer takım üyesi olarak rol alabilecek tüm çalışanların rollerini hakkıyla yerine getirebilmeleri için gereken tüm kavram, metot ve araçlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilenmelerini sağlayan üç günlük uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimde, Yalın Altı Sigma uygulamalarında rol alacak ve liderlik yapacak kişilerin ilk yetkinlik seviyesi olan “Sarı Kuşak” adımı için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • “Yalın Altı Sigma” yaklaşımı ve teknikleriyle ilgili temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • “Problem Çözme Teknikleri” uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Problemlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle çözülmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla problem çözme tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “Yalın Altı Sigma” kapsamında iyileştirme odaklı “Problem Çözme Teknikleri” uygulamalarına yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi
Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. 

Altı sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar. Altı sigma yaklaşımı, aşağıdaki üç konuya odaklanır;

 • Müşteri memnuniyetini artırma
 • Çevrim sürelerini düşürme
 • Hataları azaltma

Altı sigma yaklaşımı, tüm sektör ve bölümlerin süreçlerinde, çalışan sayısı veya ciro farketmeksizin kullanılabilir. Yukarıdaki konulara göre altı sigma, aşağıdaki üç farklı durum üzerinde çalışma yapmak isteyen firmaların tercih edeceği bir yönetim sistemidir:

 • Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacı
 • Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme
 • Her türlü kaybı engelleyip problem çözme

Altı sigma projelerinin odaklandığı asıl konu kalitedir, bu nedenle projelerin hızları oldukça düşüktür. Projelerin akış ve hızlılık problemini yavaş süreçleri hızlandırarak yalın yönetim çözebilmektedir. Bunun yanında “Yalın Altı Sigma” metodu, ürünün müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerin  incelenip verimliliğin, böylece iş mükemmelliği ve müşteri memnuniyetinin artırılması için kullanılır.

Yalın altı sigma, süreçlerdeki problemleri bulup çözümlediği gibi, iş süreçlerinin problemsiz bir şekilde yürütülmesi için tekrar yapılandırılmasını da sağlar. Yalın altı sigma metodu, altı sigmayla aynıdır: DMAIC yöntemi ve diğer altı sigma araçları, yalın altı sigma projelerinin uygulanmasında kullanılırlar. Bunun yanında, yalın altı sigma projelerinde çalışan personel şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak ve yöneticilerdir. Yalın altı sigma için dört anahtar vardır:

 1. Müşteri memnuniyeti
 2. Süreci iyileştirme
 3. Takım çalışması
 4. Kararların gerçek verilere dayanıyor olması

Bu eğitimde, yalın altı sigma kapsamında etkili bir problem çözme uzmanı ve altı sigma destekleyici aksiyoneri olma konusunda yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

Bu eğitimin hedefi, Yalın Altı Sigma kapsamında iyileştirme odaklı problem çözme yaklaşımı ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

Tanımlama yaklaşımı

Yalın Altı Sigma – anlamı ve tarihçesi

Hedef ve verimlilik tanımları

Temel Altı Sigma bilinci

TÖAİK (DMAIC) -Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol) yaklaşımının prensipleri

Yapılandırılmış problem çözümü

Yalın Problem Çözme Teknikleri

Ekip üyelerinin sorumlulukları

Proje seçimi

Proje sınırlarının konulması

Müşterinin sesi (VoC, VoB, VoP)

Süreç haritası

İşlemelerde kayıplar ve 5S

Ölçme yaklaşımı

Ölçmeye giriş

Proses haritalama ve proses analizi

Altı sigma istatistiği

Grafiklerle analiz ve kaizen

Otonom bakım

Kontrol yaklaşımı

Planlı bakım

Kontrol metodları, kontrol planları

Hataları önleme (poka yoke)

Görsel kontrol araçları

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Yalın Altı Sigma – Temel kavramlar” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 3 gündür.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde altı sigma çalışmalarında problem çözme ve iyileştirme projelerinde görev ve rol üstlenecek olan üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Altı Sigma Yeşil Kuşak Yetiştirme Eğitimi
 • Altı Sigma Kara Kuşak Yetiştirme Eğitimi
 • Altı Sigma Yönetici Eğitimi