5S - İŞLETMEDE TERTİP, DÜZEN VE TEMİZLİK EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YLN6)

1. Eğitimin Hedefi
Bu eğitimde yalın yönetimin kavramının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” yaklaşımını tanıtmak ve uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 • Kurumsal bir “operasyonel mükemmellik” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşma
 • “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” odaklı çalışma felsefesi ve uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla verimli çalışma uygulamaları ve tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik”ilkeleri konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yalın üretim yaklaşımının en önemli dayanak noktalarından biri verimlilik uygulamalarıdır. Verimlilik denince artık, elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabaları birlikte düşünülür.

Japonya’da “S” ile başlayan 5 kelimenin bir araya gelmesi ile ifade edilen ve kuruluşların çalışma sahalarındaki düzen, temizlik ve disiplini sağlayarak, verimlilik artışı yaratan, ofis düzenlerini, yerleşim yapısını, tezgah duruşlarını ve iş kazalarını azaltan çok etkili bir tekniktir.

İşyerlerinde çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan bu tekniğin hedefi,  yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak, bu şartları sürekli kılmaktır.

5S Sistemi, her işletme için geçerli olan temel prensipleri içerir. En temel iyileştirme aracıdır ve yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak bilinmektedir. 5S'in adımları şunlardır:

Seiri        : Gereksiz, kullanılmayan malzeme/eşya/alet vb. şeylerin ayıklanması

Seiton     : Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi

Seiso      : 5S alanının temizlenmesi

Seiketsu : İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması

Shitsuke : Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları

5S’in yararları şöyle özetlenebilir;

 • İsraf görünür hale gelir ve ayrım yapmak kolaylaşır
 • Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolünüz artar.
 • İşletme içinde moral yükselir, takım çalışmasını cesaretlendirir.
 • Çok geniş bir alanı etkiler.
 • Ayar süreleri kısalır.
 • Kalite değerleri yükselir, harcamalar azalır.
 • Çalışma güvenliği kesin olarak artar.
 • Birim zamana düşen üretim ve katma değer artar.

Bu eğitimde, yalın yönetim kapsamında “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” konusunda yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örmek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

Bu eğitimin hedefi, “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” kavramını tanıtmak, 5S uygulamaları ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

5 S Yönetimi

Toplam Kalite Yönetiminde 5S’in Yeri

5 S Ne Demektir ?

Temiz ve Düzenli Çalışmanın Avantajları

Sınıflandırma (Ayıklama) ile İlgili Kontrol Listesi

1S Sınıflandırma - Ayıklama

2S Düzenleme - Yerleştirme

Düzenlemede Üç Anahtar ve düzenleme ile İlgili Kontrol Listesi

Depolama Alanları

Alet, Takım ve Bağlama Tertibatları, kesici Takımlar

Ölçme Aletleri

Güvenlik

3S Temizlik

Temizlik ile İlgili Kontrol Listesi

4S Standartlaştırma

5S Disiplin

5S’in Uygulanmasıyla Elde Edilecek Olumlu Sonuçlar

5S Kontrol Listesi

Ayırma Çizgileri ve Temizlik Nöbet Çizelgesi

Ofis ortamında 5S uygulaması

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

“5S - İşletmede Tertip, Düzen ve Temizlik” ile ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür. Eğitimin ilk günü 5S kapsamında teknik bilgiler paylaşılır. 5S Ekipleri kurulur,  uygulama alanları belirlenir ve 5S uygulaması başlatılır.

Eğitimin ikinci günü iki hafta sonra gerçekleştirilir. 5S Ekiplerinin yaptığı çalışmalar incelenir, değerlendirilir. Uygulama ile ilgili öneriler ve teknik bilgiler paylaşılır.

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde üretim, planlama, bakım ile ilgili 5S uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Yalın Yönetim - Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
 • Kaizen Eğitimi
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi